Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
47°0′0″B, 7°6′0″Đ