Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
13°44′45″B, 100°32′12″Đ