Thể loại:Khởi đầu năm 1943 ở Angola – Theo ngôn ngữ khác