Thể loại:Thể thao châu Âu năm 2000 – Theo ngôn ngữ khác