Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Composers”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: “<timeline> Preset = TimeHorizontal_AutoPlaceBars_UnitYear ImageSize = width:760 Colors = id:offWhite value:rgb(0.97,0.97,0.97) id:paleGray value:r…”
(Trang mới: “<timeline> Preset = TimeHorizontal_AutoPlaceBars_UnitYear ImageSize = width:760 Colors = id:offWhite value:rgb(0.97,0.97,0.97) id:paleGray value:r…”)
(Không có sự khác biệt)
18

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng