Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tập tin:Nông thôn mới Phong Thạnh A.jpg”

{{Thông tin |Miêu tả = Xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 26/05/2020 |Tác giả = Huỳnh Duy Thiên Nam |Phiên bản khác = Không }}
({{Thông tin |Miêu tả = Xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 26/05/2020 |Tác giả = Huỳnh Duy Thiên Nam |Phiên bản khác = Không }})
(Không có sự khác biệt)