Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Anders Hejlsberg”

Xóa hình của Anders Hejlsberg vì có thể vi phạm bản quyền hình ảnh.
Không có tóm lược sửa đổi
(Xóa hình của Anders Hejlsberg vì có thể vi phạm bản quyền hình ảnh.)
Anders Hejlsberg, (1960sinh -năm )1960, là một kỹ sư phần mềm tài năng người [[Đan Mạch]]. Ông là người tham gia thiết kế nhiều [[ngôn ngữ lập trình]] và công cụ lập trình nổi tiếng [[Turbo Pascal]], [[Delphi (ngôn ngữ lập trình)| Delphi]], [[J++]], [[C Sharp| C#]]. Hiện tại ông đang làm việc cho [[Microsoft]] với chức vụ chính là kiến trúc sư trưởng của ngôn ngữ lập trình [[C Sharp| C#]].
[[Hình:Anders_Hejlsberg.jpg|phải|Anders Hejlsberg]]
Anders Hejlsberg (1960 - ) là một kỹ sư phần mềm tài năng người [[Đan Mạch]]. Ông là người tham gia thiết kế nhiều [[ngôn ngữ lập trình]] và công cụ lập trình nổi tiếng [[Turbo Pascal]], [[Delphi (ngôn ngữ lập trình)| Delphi]], [[J++]], [[C Sharp| C#]]. Hiện tại ông đang làm việc cho [[Microsoft]] với chức vụ chính là kiến trúc sư trưởng của ngôn ngữ lập trình [[C Sharp| C#]].
 
==Thời trẻ==
41

lần sửa đổi