Bản mẫu:Calendar

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This template displays either a yearly or monthly calendar (from 1970–2037).

Parameters[sửa mã nguồn]

month
To display a single month the parameter month must be defined. This parameter can be a month name or number, the current month use month=current (next and last are also accepted).
year
The parameter year sets the year of the calendar the default being the current year.
format
To start the week on Monday use either format=Mon1st or, to include ISO week numbers, format=iso. The keywords are case-sensitive.

{{Calendar/isoMonthStartLỗi: thời gian không hợp lệ |float=right |clear=none |titlestyle= |weekstyle= |month=Lỗi: thời gian không hợp lệ |cur_month=[[Lỗi: thời gian không hợp lệ]] |prev_month= |next_month= |6row= |01=[[1 Lỗi: thời gian không hợp lệ|1]] |02=[[2 Lỗi: thời gian không hợp lệ|2]] |03=[[3 Lỗi: thời gian không hợp lệ|3]] |04=[[4 Lỗi: thời gian không hợp lệ|4]] |05=[[5 Lỗi: thời gian không hợp lệ|5]] |06=[[6 Lỗi: thời gian không hợp lệ|6]] |07=[[7 Lỗi: thời gian không hợp lệ|7]] |08=[[8 Lỗi: thời gian không hợp lệ|8]] |09=[[9 Lỗi: thời gian không hợp lệ|9]] |10=[[10 Lỗi: thời gian không hợp lệ|10]] |11=[[11 Lỗi: thời gian không hợp lệ|11]] |12=[[12 Lỗi: thời gian không hợp lệ|12]] |13=[[13 Lỗi: thời gian không hợp lệ|13]] |14=[[14 Lỗi: thời gian không hợp lệ|14]] |15=[[15 Lỗi: thời gian không hợp lệ|15]] |16=[[16 Lỗi: thời gian không hợp lệ|16]] |17=[[17 Lỗi: thời gian không hợp lệ|17]] |18=[[18 Lỗi: thời gian không hợp lệ|18]] |19=[[19 Lỗi: thời gian không hợp lệ|19]] |20=[[20 Lỗi: thời gian không hợp lệ|20]] |21=[[21 Lỗi: thời gian không hợp lệ|21]] |22=[[22 Lỗi: thời gian không hợp lệ|22]] |23=[[23 Lỗi: thời gian không hợp lệ|23]] |24=[[24 Lỗi: thời gian không hợp lệ|24]] |25=[[25 Lỗi: thời gian không hợp lệ|25]] |26=[[26 Lỗi: thời gian không hợp lệ|26]] |27=[[27 Lỗi: thời gian không hợp lệ|27]] |28=[[28 Lỗi: thời gian không hợp lệ|28]] |29=Lỗi biểu thức: Dư toán tử < |30=Lỗi biểu thức: Dư toán tử < |31=Lỗi biểu thức: Dư toán tử < |year=2021 |show_year=on |lk=on |EndNote= }}

show_year
To display the year use show_year=on. To show the year after the month use show_year=with month.
txt_pref_m
This adds a prefix to the month name.
txt_suff_m
This adds a suffix to the month name.
float
To float the calendar left or right use float=left or float=right.
lk
To link days, months and years use lk=on.
To link days and months use lk=dm.
To link months and years use lk=my.
To link days and years use lk=dy.
To link days only use lk=d.
To link months only use lk=m.
To link years only use lk=y.
lk_pref
This adds a prefix to all links.
lk_pref_d
This adds a prefix to day links.
lk_pref_m
This adds a prefix to month links.
lk_pref_mnext
This adds a prefix to the next month's link.
lk_pref_mprev
This adds a prefix to the previous month's link.
lk_suff
This adds a suffix to all links.
lk_suff_d
This adds a suffix to day links.
lk_suff_m
This adds a suffix to month links.
lk_suff_mnext
This adds a suffix to the next month's link.
lk_suff_mprev
This adds a suffix to the previous month's link.
prevnext
To add links to the previous and next months use prevnext=on.
title_colour
Use this to change the background colour of the title bar with name of the month, and the bottom bar (e.g. title_colour=#2e8b57).
week_colour
Use this to change the colour of the bar listing the days of the week (e.g. week_colour=#2e8b57).
colour
This is shorthand for both of the above.
wknum_colour
Use this to change the background colour of the ISO week numbers, when using format=iso (e.g. wknum_colour=#2e8b57).
wk5253
Use wk5253=on to start the year with week 52/53, when using format=iso with a year calendar. The only use case for this, is when the year is unknown and it starts with a Saturday. See Common year starting on Saturday as an example.
EndNote
This adds text to the bottom bar.
Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Calendar

Display a year or month calendar

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Yearyear

the ordinal year number of the calendar

Mặc định
current
Sốkhuyên dùng
Monthmonth

whether to display a single month instead of a whole year, and which one

Mặc định
empty
Ví dụ
current, next, last, 1, January
Chuỗi dàikhuyên dùng
Show yearshow_year

whether to display the year number, and where

Mặc định
on
Ví dụ
with month, off
Luận lýtùy chọn
Title texttitle

text in the top bar

Nội dungtùy chọn
End noteEndNote

text in the bottom bar

Nội dungtùy chọn
Week formatformat

The string to be trimmed and counted

Mặc định
Sun1st
Ví dụ
iso, Mon1st
Chuỗi dàitùy chọn
Months per rowcol

Display this many months per row (1, 3, 4 or 6 rows)

Mặc định
4
Ví dụ
2, 3, 12
Sốtùy chọn
Months per columnrow

Display this many months per column (3 or 4 cols). If set, overrides ‘col’ parameter.

Mặc định
empty
Ví dụ
3, 4
Sốtùy chọn
Float sidefloat

Horizontally align the calendar

Mặc định
none
Ví dụ
right, left
Chuỗi dàitùy chọn
Serial navigationprevnext

Add links to the previous and next months

Ví dụ
on
Luận lýtùy chọn
Background colorcolour

Default for Title and Week background

Ví dụ
#2E8B57
Chuỗi dàitùy chọn
Title backgroundtitle_colour

change the background colour of the title bar with name of the month, and the bottom bar

Ví dụ
#2E8B57
Chuỗi dàitùy chọn
Week backgroundweek_colour

change the colour of the bar listing the days of the week

Ví dụ
#2E8B57
Chuỗi dàitùy chọn
ISO week numbers backgroundwknum_colour

change the colour of the bar listing the ISO week numbers

Ví dụ
#2E8B57
Chuỗi dàitùy chọn
Fixed starting week workaroundwk5253

start the year with week 52/53, when the first day is a Saturday.

Luận lýtùy chọn
Month name prefixtxt_pref_m

Text to add before month names

Chuỗi ngắntùy chọn
Month name suffixtxt_suff_m

Text to add after month names

Chuỗi ngắntùy chọn
Linklk

whether to automatically link days (d), months (m) and years (y)

Mặc định
off
Ví dụ
on = dmy, dm, my, dy, d, m, y
Chuỗi dàitùy chọn
Link prefixlk_pref

Text to add before all links

Chuỗi ngắntùy chọn
Link suffixlk_suff

Text to add after all links

Chuỗi ngắntùy chọn
Day link prefixlk_pref_d

Text to add before links to days

Chuỗi ngắntùy chọn
Day link suffixlk_suff_d

Text to add after links to days

Chuỗi ngắntùy chọn
Month link prefixlk_pref_m

Text to add before links to months

Chuỗi ngắntùy chọn
Month link suffixlk_suff_m

Text to add after links to months

Chuỗi ngắntùy chọn
Next link prefixlk_pref_mnext

Text to add before the link to the next month (or year)

Chuỗi ngắntùy chọn
Next link suffixlk_suff_mnext

Text to add after the link to the next month (or year)

Chuỗi ngắntùy chọn
Previous link prefixlk_pref_mprev

Text to add before the link to the previous month (or year)

Chuỗi ngắntùy chọn
Previous link suffixlk_suff_mprev

Text to add after the link to the next month (or year)

Chuỗi ngắntùy chọn

Examples[sửa mã nguồn]

{{calendar|lk=on|show_year=on|float=right|month=current}} produces the calendar above. The calendars below are produced by {{calendar}} and {{calendar|prevnext=true|format=iso|zero=0|row=3}}, respectively.


2021

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
 
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
 
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 


2021

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Bản mẫu:Calendar/isoMonthStartthứ 2 Bản mẫu:Calendar/isoMonthStartthứ 2
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Bản mẫu:Calendar/isoMonthStartthứ 2
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

See also[sửa mã nguồn]

Multiple units of time[sửa mã nguồn]

Type Adjustable Current Last Next
Date and Time {{time}} {{Currentdate}} (MDY)
{{Plain now}} (DMY)
{{Now}} (DMY in a complete sentence)
{{Simple now}}
Date Only {{Dateonly}}
{{Datedow}}
(Has the day of the week)
{{Date}} (Chose format)
{{DATE}} (prefixed by date=)
{{TODAY}} (DMY)
{{Yesterday}}
{{Day-1}}
{{Tomorrow}}
{{Day+1}}
Time only {{Timeonly}} {{CURRENTTIME}} (12 h format)
{{CURRENTTIME24}} (24 h format)
Banners {{Right now}}
(Blue with time and number of Wikipedia articles)
Timestamp {{Timestamp}}
(Format YYYYMMDDhhmmss)

Single units of time[sửa mã nguồn]

Unit of time Adjustable Current Last Next
SECOND {{CURRENTSECOND}}
MINUTE {{CURRENTMINUTE}}
HOUR {{Currenthour}} {{Hour-1}} {{Hour+1}}
WEEK {{CURRENTWEEKOFYEAR}}
{{CURRENTWEEKOFMONTH}}
Day of Week {{Dow}} {{CURRENTWEEKDAYNAME}}
{{CURRENTWEEKDAYABBREV}}
{{CURRENTWEEKDAY}}
{{LASTWEEKDAYNAME}}
{{LASTWEEKDAYABBREV}}
{{NEXTWEEKDAYNAME}}
{{NEXTWEEKDAYABBREV}}
MONTH {{MONTHNAME}}
{{MONTHABBREV}}
{{MONTHNUMBER}}
{{MONTH}} (zero padded)
{{Currentmonth}}
{{CURRENTMONTHABBREV}}
{{CURRENTMONTHNUMBER}}
{{CURRENTMONTHDAYS}}
{{LASTMONTH}}
(Can make not zero-padded)
{{LASTMONTHNAME}}
{{LASTMONTHABBR}}
{{NEXTMONTH}}
(Can make not zero-padded)
{{NEXTMONTHNAME}}
{{NEXTMONTHABBR}}
Day of Month {{Currentday}}
YEAR {{CURRENTYEARCC}}
{{CURRENTYEARYY}}
{{CURRENTISOYEAR}}
{{CURRENTYEAR}}
{{LASTYEAR}} {{NEXTYEAR}}
Day of Year {{CURRENTDAYOFYEAR}}
DECADE {{DECADE}} {{CURRENTDECADE}} {{LASTDECADE}} {{NEXTDECADE}}
CENTURY {{CENTURY}} {{CURRENTCENTURY}} {{LASTCENTURY}} {{NEXTCENTURY}}
MILLENNIUM {{MILLENNIUM}} {{Currentmillennium}}

Date and time Templates made for substitution:[sửa mã nguồn]

Month:
{{Lmonth}} produces Bản mẫu:Lmonth
{{Nmonth}} produces Bản mẫu:Nmonth
{{LastMonth}} produces Bản mẫu:LastMonth
{{NextMonth}} produces Bản mẫu:NextMonth


Individual Templates[sửa mã nguồn]