Bản mẫu:Infobox Tên miền gốc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
{{{name}}}
Năm ra đời {{{introduced}}}
Loại TLD {{{type}}}
Tình trạng {{{status}}}
Đăng ký {{{registry}}}
Bảo trợ {{{sponsor}}}
Dùng cho {{{intendeduse}}}
Tài liệu {{{document}}}
Tranh chấp {{{disputepolicy}}}
Trang web {{{website}}}

Sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Infobox Tên miền gốc
|background   = màu nền
|name      = tên miền
|image     = tên hình. Ví dụ [[Tập tin:Vnnic.jpg|Biểu trưng của VNNIC]] (tùy chọn: mục này không bắt buộc)
|introduced   = năm ra đời. Có thể là năm cấp phát giấy phép hoặc năm bắt đầu hoạt động
|type      = thể loại miền cấp cao nhất
|status     = tình trạng miền
|registry    = đăng ký tại đâu
|sponsor    = đơn vị bảo trợ
|intendeduse  = mục đích sử dụng tên miền
|actualuse   = thực tế sử dụng (tùy chọn)
|restrictions  = giới hạn sử dụng (tùy chọn)
|structure   = cấu trúc miền (tùy chọn)
|document    = tài liệu chính thức quy định sử dụng tên miền
|disputepolicy = các tranh chấp
|website    = Địa chỉ trang web
}}