Bước tới nội dung

Bản mẫu:Phần sơ khai

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là hộp {{Phần sơ khai}}. Nó có thể được đặt ở đầu phần bài viết cần mở rộng, bên dưới tiêu đề phần đó. Bản mẫu này có thể được sử dụng mà không cần bất kỳ tham số nào, ví dụ:

{{Phần sơ khai}}

Nó cũng có thể lấy tháng và năm hiện tại làm tham số, được sử dụng để người biên tập xác định thời gian cụ thể bản mẫu này được thêm vào trang. Ví dụ:

{{Phần sơ khai|date=tháng 7 năm 2024}}


Bản mẫu này cũng có thể nhận một tham số không tên với giải thích về phần này cần mở rộng cái gì. Và tất nhiên bạn có thể cung cấp tham số số ngày tháng cùng một lúc. Ví dụ:

{{Phần sơ khai|Diễn viên trong phim|date=tháng 7 2024}}

Sử dụng

  • Đối với toàn bộ bài viết, sử dụng {{expand}}.
  • Nếu phần hoàn toàn trống rỗng, hãy sử dụng {{Empty section}}.
  • Đối với phần tài liệu tham khảo, hãy sử dụng {{No footnotes}} và {{More footnotes}}.

Khi bản mẫu này được sử dụng trong không gian chính (bài viết), nó sẽ đặt bài viết vào Thể loại:Bài viết cần được mở rộng.

Xem thêm