Bản mẫu:Màn hình cuộn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Bản mẫu:Scrolling window)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

{{}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cú pháp[sửa mã nguồn]

{{Scrolling window
 |link    = <!-- Liên kết với trang được hiển thị, cần có.-->
 |title   = <!-- Tên hộp, cần có.-->
 |border   = <!-- Màu viền, mặc định là màu xám. -->
 |background = <!-- Màu nền, mặc định là trong suốt. -->
 |width   = <!-- Chiều rộng hộp, mặc định là 100%. -->
 |height   = <!-- Chiều cao hộp, mặc định là 250px. -->
 |font_size = <!-- Kết thước font hiển thị trong hộp, mặc định là 90%. -->
}}

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Scrolling window
 |link    = Bản mẫu:Màn hình cuộn/Ví dụ
 |title   = Ví dụ
}}

Sẽ được:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Comparison of Fonts.png
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kfontview.png