Chủ đề:Tin Lành/Trích dẫn Kinh Thánh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm


Bibbia con rosa.jpgRô-ma 4: 18 - 25Người trông cậy khi chẳng còn lẽ cậy trông,
cứ tin,
và trở nên cha của nhiều dân tộc,
theo lời đã phán cho người:
Dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy.

Người thấy thân thể mình hao mòn,
vì đã gần trăm tuổi,
và thấy Sa-ra không thể sinh nở được nữa,
song đức tin chẳng kém.

Người chẳng có lưỡng lự hoặc hoài nghi
về lời hứa của Đức Chúa Trời,
nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin,
và ngợi khen Đức Chúa Trời,

vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa,
Ngài cũng có quyền làm trọn.

Cho nên đức tin của người
được kể là công chính.

Vả, ấy chẳng phải chỉ vì một mình người
mà có chép rằng
đức tin người đã được kể là công chính,

nhưng cũng vì chúng ta nữa,
đức tin được kể là công chính cho chúng ta,
là kẻ tin Đấng đã làm cho Chúa Giê-xu,
Chúa chúng ta,
sống lại từ cõi chết,

Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta,
và sống lại vì sự xưng công chính của chúng ta.


(Bản Truyền Thống 1926)