Chủ đề:Tin Lành/Trích dẫn Kinh Thánh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm


Bibbia con rosa.jpgCông vụ các Sứ đồ 1: 4 - 11Trong khi họp mặt với các sứ đồ,
Ngài dặn họ:
“Đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem,
nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa,
là điều các con đã nghe Ta nói.

Vì Giăng đã làm báp-têm bằng nước,
nhưng trong ít ngày nữa,
các con sẽ được báp-têm bằng Đức Thánh Linh.”

Vậy, những người đang tụ họp tại đó thưa với Ngài rằng:
“Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy
sẽ tái lập vương quốc Y-sơ-ra-ên chăng?”
Ngài đáp:
“Kỳ hạn và thì giờ mà Cha đã tự quyền định lấy,
đó là việc các con không cần biết.

Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con
thì các con sẽ nhận lấy quyền năng
và làm chứng nhân cho Ta
tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri
cho đến cùng trái đất.”

Sau khi phán những điều ấy xong,
Ngài được cất lên
trong lúc các môn đồ đang nhìn xem Ngài.

Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi khỏi mắt họ.
Đang khi họ chăm chú nhìn lên trời lúc Ngài ngự lên,
kìa, có hai người nam mặc áo trắng đứng gần họ và nói:

“Hỡi người Ga-li-lê,
sao các ông cứ đứng nhìn lên trời như thế?
Chúa Giê-xu nầy đã được cất lên trời khỏi các ông,
cũng sẽ trở lại
như cách các ông đã thấy Ngài lên trời vậy.”


(Bản Hiệu Đính 2010)