Composite pattern

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trong Công nghệ phần mềm, một composite object là một mẫu thiết kế (design pattern)

Mục đích[sửa | sửa mã nguồn]

Trong lập trình hướng đối tượng, một đối tượng composite được tạo thành từ một hay nhiều đối tượng tương tự nhau (hoặc có một số chức năng tương tự nhau). Ý tưởng ở đây là có thể thao tác trên một nhóm đối tượng theo cách như thao tác trên một đối tượng duy nhất. Các đối tượng của nhóm phải có các thao tác chung, hay còn gọi là mẫu số chung nhỏ nhất.

Sử dụng khi nào[sửa | sửa mã nguồn]

Bạn thấy rằng bạn sử dụng nhiều đối tượng theo cùng một cách bạn thường có cùng mã lệnh. Ví dụ, khi sự khác nhau duy nhất giữa hai hàm chỉ là thao tác trên một đối tượng kiểu Hình vuông hoặc Hình tròn. Mẫu thiết kế này sẽ rất hữu ích khi sự khác nhau không cần phải tồn tại, Nó sẽ đơn giản hơn khi xét tập các đối tượng đồng nhất.

Cấu trúc[sửa | sửa mã nguồn]

 • Component (thành phần)
  • khai báo giao diện cho thành phần đối tượng
  • thực thi thao tác mặc định
  • khai báo một giao diện cho phép truy cập đến các thành phần con
 • Leaf (Lá)
  • biểu diễn các đối tượng lá trong thành phần đối tượng
 • Composite (Hợp tử)
  • định nghĩa một thao tác cho các thành phần có thành phần con
  • lưu trữ thành phần con
  • thực thi sự quản lý các thành phần con của giao diện Component
 • Client
  • thao tác các đối tượng dựa trên giao diện Composite

Ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

Java[sửa | sửa mã nguồn]

Ví dụ sau minh hoạ ví dụ nêu ở trên với kết quả là:

(Europe: (England: London)  (France: Paris))
import java.util.*;

interface Component {
  public String defaultMethod();
  public ArrayList<Component> getChildren();
  public boolean addComponent(Component c);
  public boolean removeComponent(Component c);
}

class Composite implements Component {
  private String id;
  private ArrayList<Component> components = new ArrayList<Component>();

  public Composite(String identification)     { id = identification; }

  public String defaultMethod() { 
    String s = " (" + id + ":"; 
    for (Component child: getChildren())
      s += " " + child.defaultMethod();
    return s + ") ";
  }

  public ArrayList<Component> getChildren()    { return components; }
  public boolean addComponent(Component c)    { return components.add(c); }
  public boolean removeComponent(Component c)   { return components.remove(c); }
}
  
class Leaf implements Component {
  private String id;

  public Leaf(String identification)       { id = identification; }

  public String defaultMethod()          { return id; }
  public ArrayList<Component> getChildren()    { return null; }
  public boolean addComponent(Component c)    { return false; }
  public boolean removeComponent(Component c)   { return false; }
}

class CompositePattern {
  public static void main(String[] args) {
    Composite england = new Composite("England");
    Leaf york = new Leaf("York");
    Leaf london = new Leaf("London");
    england.addComponent(york);
    england.addComponent(london);
    england.removeComponent(york);

    Composite france = new Composite("France");
    france.addComponent(new Leaf("Paris"));

    Composite europe = new Composite("Europe");
    europe.addComponent(england);
    europe.addComponent(france);
    
    System.out.println(europe.defaultMethod()); 
  }
}

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]