Danh sách các dư chấn động đất Thổ Nhĩ Kỳ–Syria 2023

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Map
Bản đồ trận động đất chính và các dư chấn – Mw 4.0 hoặc lớn hơn[1]

Danh sách các dư chấn 4.0 Mw trở lên của trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ–Syria năm 2023. Tổng cộng khu vực đã trải qua hơn 480 cơn dư chấn.

Thang đo[sửa | sửa mã nguồn]

  Cường độ 7.0 trở lên
  Cường độ 6.0–6.9
  Cường độ 5.4–5.9
  Cường độ 4.8–5.3
  Cường độ 4.0–4.7

Tiền chấn[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày Thời gian (UTC) M MMI Độ sâu Ref. ISC
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng29 tháng 1 16:12 4.3 &0000000000000002.000000 II 10,0 km (6,2 mi) [2]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng3 tháng 2 11:05 4.2 10,0 km (6,2 mi) [3]

Trận động đất chính[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày Thời gian (UTC) M MMI Độ sâu Ref. ISC
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 01:17 7.8 &0000000000000009.000000 IX 17,9 km (11,1 mi) [4] 625613033

Dư chấn[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày Thời gian (UTC) M MMI Độ sâu Ref. ISC
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 01:26 5.7 &0000000000000007.000000 VII 17,0 km (10,6 mi) [5]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 01:28 6.7 &0000000000000008.000000 VIII 14,5 km (9,0 mi) [6] 625613035
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 01:36 5.6 &0000000000000007.000000 VII 10,0 km (6,2 mi) [7] 625613044
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 01:40 4.7 10,0 km (6,2 mi) [8]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 01:41 4.6 14,4 km (8,9 mi) [9]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 01:47 4.6 11,3 km (7,0 mi) [10]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 01:48 4.9 10,0 km (6,2 mi) [11] 625613264
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 01:50 4.8 14,8 km (9,2 mi) [12]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 01:51 4.5 10,0 km (6,2 mi) [13]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 01:51 4.7 10,6 km (6,6 mi) [14]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 01:54 4.4 10,0 km (6,2 mi) [15]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 01:55 4.4 10,0 km (6,2 mi) [16]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 01:56 4.3 10,0 km (6,2 mi) [17]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 01:57 4.7 10,0 km (6,2 mi) [18]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 01:58 5.1 10,0 km (6,2 mi) [19] 625613040
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:01 4.5 16,2 km (10,1 mi) [20]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:01 4.8 10,4 km (6,5 mi) [21]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:03 5.3 &0000000000000008.000000 VIII 10,0 km (6,2 mi) [22] 625613041
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:06 5.0 15,1 km (9,4 mi) [23]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:10 4.4 14,3 km (8,9 mi) [24]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:11 4.1 16,7 km (10,4 mi) [25]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:13 4.2 10,0 km (6,2 mi) [26]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:16 4.1 10,0 km (6,2 mi) [27]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:17 4.8 10,0 km (6,2 mi) [28] 625613222
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:21 4.2 10,0 km (6,2 mi) [29]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:23 5.3 &0000000000000004.000000 IV 11,4 km (7,1 mi) [30] 625613220
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:28 4.1 8,0 km (5,0 mi) [31]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:31 4.5 12,1 km (7,5 mi) [32]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:32 4.5 17,4 km (10,8 mi) [33]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:33 4.4 17,9 km (11,1 mi) [34]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:34 4.3 10,0 km (6,2 mi) [35]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:34 4.7 10,0 km (6,2 mi) [36]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:38 4.2 10,0 km (6,2 mi) [37]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:43 4.2 10,0 km (6,2 mi) [38]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:52 4.2 12,9 km (8,0 mi) [39]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:54 4.7 &0000000000000005.000000 V 10,0 km (6,2 mi) [40] 625613228
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 02:56 4.4 13,3 km (8,3 mi) [41]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 03:01 4.1 14,0 km (8,7 mi) [42]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 03:02 4.4 10,0 km (6,2 mi) [43] 625616584
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 03:04 4.7 17,9 km (11,1 mi) [44] 625613232
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 03:10 4.4 21,4 km (13,3 mi) [45]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 03:12 4.5 &0000000000000006.000000 VI 12,6 km (7,8 mi) [46]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 03:16 4.3 17,3 km (10,7 mi) [47]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 03:19 4.0 10,0 km (6,2 mi) [48]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 03:22 4.3 12,5 km (7,8 mi) [49]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 03:24 4.4 5,9 km (3,7 mi) [50]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 03:28 4.4 16,0 km (9,9 mi) [51]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 03:30 4.2 10,0 km (6,2 mi) [52]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 03:35 4.2 9,2 km (5,7 mi) [53]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 03:41 4.3 15,7 km (9,8 mi) [54]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 03:45 4.8 &0000000000000006.000000 VI 15,4 km (9,6 mi) [55] 625613238
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 03:54 4.3 14,5 km (9,0 mi) [56]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 03:55 4.2 10,0 km (6,2 mi) [57]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 03:58 4.3 &0000000000000006.000000 VI 10,0 km (6,2 mi) [58]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 04:04 4.4 14,1 km (8,8 mi) [59] 625613242
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 04:05 4.1 10,0 km (6,2 mi) [60]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 04:05 4.2 12,1 km (7,5 mi) [61]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 04:14 4.4 16,7 km (10,4 mi) [62] 625614317
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 04:16 4.5 &0000000000000005.000000 V 13,2 km (8,2 mi) [63] 625614318
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 04:18 5.0 &0000000000000006.000000 VI 14,5 km (9,0 mi) [64] 625613243
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 04:24 4.1 13,4 km (8,3 mi) [65]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 04:31 4.3 12,9 km (8,0 mi) [66]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 04:31 4.4 10,0 km (6,2 mi) [67]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 04:39 4.3 14,9 km (9,3 mi) [68]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 04:47 4.5 10,0 km (6,2 mi) [69] 625613248
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 04:56 4.5 15,1 km (9,4 mi) [70]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 05:01 4.6 20,2 km (12,6 mi) [71] 625613259
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 05:04 4.2 11,2 km (7,0 mi) [72]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 05:12 4.4 5,3 km (3,3 mi) [73]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 05:16 4.1 10,0 km (6,2 mi) [74]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 05:19 4.1 10,0 km (6,2 mi) [75]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 05:22 4.4 10,0 km (6,2 mi) [76]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 05:31 4.4 10,0 km (6,2 mi) [77]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 05:33 4.6 15,3 km (9,5 mi) [78] 625616585
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 05:35 4.4 10,0 km (6,2 mi) [79]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 05:36 4.6 10,6 km (6,6 mi) [80] 625613249
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 05:40 4.5 19,3 km (12,0 mi) [81]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 05:43 4.6 18,4 km (11,4 mi) [82]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 05:44 4.4 10,0 km (6,2 mi) [83]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 05:55 4.5 16,5 km (10,3 mi) [84] 625613252
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 06:14 4.3 10,0 km (6,2 mi) [85]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 06:18 4.4 10,0 km (6,2 mi) [86]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 06:26 4.5 10,0 km (6,2 mi) [87] 625613254
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 06:26 4.5 10,0 km (6,2 mi) [88]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 06:27 4.5 10,0 km (6,2 mi) [89]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 06:54 4.8 10,0 km (6,2 mi) [90] 625613255
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 07:08 4.6 &0000000000000001.000000 I 13,4 km (8,3 mi) [91] 625614280
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 07:10 4.2 10,0 km (6,2 mi) [92]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 07:24 4.0 10,0 km (6,2 mi) [93]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 07:29 4.3 10,0 km (6,2 mi) [94] 625614285
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 07:41 4.6 10,0 km (6,2 mi) [95]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 07:54 4.3 10,0 km (6,2 mi) [96]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 08:01 4.5 10,0 km (6,2 mi) [97] 625614292
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 08:12 4.4 10,0 km (6,2 mi) [98]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 08:26 4.0 10,0 km (6,2 mi) [99]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 08:52 4.8 10,0 km (6,2 mi) [100] 625614291
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 08:58 4.5 15,3 km (9,5 mi) [101] 625616586
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 09:21 4.4 14,8 km (9,2 mi) [102]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 09:23 4.6 10,0 km (6,2 mi) [103] 625614296
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 09:36 4.3 &0000000000000004.000000 IV 10,0 km (6,2 mi) [104] 625614282
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 09:48 4.4 16,0 km (9,9 mi) [105]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 10:07 4.4 10,0 km (6,2 mi) [106] 625614287
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 10:24 7.5–7.7 &0000000000000010.000000 X[107] 10,0 km (6,2 mi) [108][109] 625614289
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 10:26 6.0 &0000000000000006.000000 VII 20,1 km (12,5 mi) [110] 625616359
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 10:32 5.4 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [111] 625614298
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 10:35 5.8 &0000000000000007.000000 VII 10,0 km (6,2 mi) [112] 625614275
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 10:44 4.6 16,0 km (9,9 mi) [113]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 10:46 4.6 10,0 km (6,2 mi) [114]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 10:47 4.7 10,0 km (6,2 mi) [115]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 10:50 4.6 10,0 km (6,2 mi) [116]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 10:51 5.7 &0000000000000007.000000 VII 12,3 km (7,6 mi) [117] 625614294
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 10:55 4.3 10,0 km (6,2 mi) [118]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 10:56 4.6 10,0 km (6,2 mi) [119]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 11:01 4.8 &0000000000000006.000000 VI 10,0 km (6,2 mi) [120] 625615556
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 11:04 4.2 15,3 km (9,5 mi) [121]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 11:05 5.1 &0000000000000004.000000 IV 10,0 km (6,2 mi) [122] 625614304
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 11:11 4.9 &0000000000000004.000000 IV 18,0 km (11,2 mi) [123] 625614277
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 11:20 4.1 15,6 km (9,7 mi) [124]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 11:28 4.3 15,6 km (9,7 mi) [125]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 11:28 4.2 18,1 km (11,2 mi) [126]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 11:30 4.1 12,0 km (7,5 mi) [127]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 11:35 4.5 &0000000000000001.000000 I 16,9 km (10,5 mi) [128] 625615548
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 11:39 4.8 10,0 km (6,2 mi) [129] 625615527
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 11:44 4.3 16,5 km (10,3 mi) [130]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 11:50 4.5 10,0 km (6,2 mi) [131]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 11:51 4.5 15,9 km (9,9 mi) [132]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 11:55 4.3 7,1 km (4,4 mi) [133]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 11:58 4.8 10,0 km (6,2 mi) [134] 625615501
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 12:02 6.0 &0000000000000007.000000 VII 10,0 km (6,2 mi) [135] 625614314
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 12:07 4.4 8,3 km (5,2 mi) [136]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 12:13 4.8 10,0 km (6,2 mi) [137] 625615516
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 12:21 4.4 &0000000000000001.000000 I 10,6 km (6,6 mi) [138]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 12:31 4.2 16,2 km (10,1 mi) [139]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 12:32 4.0 8,3 km (5,2 mi) [140]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 12:34 4.9 &0000000000000005.000000 V 13,0 km (8,1 mi) [141] 625615519
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 12:36 4.7 10,0 km (6,2 mi) [142] 625615568
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 12:48 4.3 10,0 km (6,2 mi) [143]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 12:54 4.6 10,0 km (6,2 mi) [144] 625615521
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 13:00 4.5 10,0 km (6,2 mi) [145]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 13:03 4.6 16,5 km (10,3 mi) [146]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 13:06 4.5 17,9 km (11,1 mi) [147]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 13:07 5.0 &0000000000000007.000000 VII 17,1 km (10,6 mi) [148] 625615512
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 13:09 4.6 10,0 km (6,2 mi) [149]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 13:11 4.7 10,0 km (6,2 mi) [150] 625616343
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 13:12 4.8 10,0 km (6,2 mi) [151]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 13:14 4.5 16,6 km (10,3 mi) [152]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 13:17 4.9 &0000000000000007.000000 VII 10,0 km (6,2 mi) [153] 625615504
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 13:22 4.4 10,8 km (6,7 mi) [154]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 13:31 4.5 10,0 km (6,2 mi) [155]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 13:32 4.3 10,0 km (6,2 mi) [156]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 13:33 4.2 15,7 km (9,8 mi) [157]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 13:36 4.2 10,0 km (6,2 mi) [158]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 13:39 5.3 &0000000000000007.000000 VII 10,0 km (6,2 mi) [159] 625615535
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 13:44 5.0 &0000000000000006.000000 VI 17,3 km (10,7 mi) [160] 625615541
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 13:58 4.3 10,0 km (6,2 mi) [161]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 14:03 4.3 10,0 km (6,2 mi) [162]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 14:04 4.4 10,0 km (6,2 mi) [163]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 14:10 4.5 16,5 km (10,3 mi) [164] 625615546
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 14:17 4.4 16,7 km (10,4 mi) [165]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 14:27 4.5 10,0 km (6,2 mi) [166] 625615547
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 14:29 4.7 10,0 km (6,2 mi) [167] 625616581
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 14:33 4.5 10,0 km (6,2 mi) [168]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 14:41 4.4 10,0 km (6,2 mi) [169]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 14:51 4.4 10,0 km (6,2 mi) [170] 625616344
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 14:57 4.5 10,0 km (6,2 mi) [171] 625616587
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 15:14 5.4 &0000000000000005.000000 V 10,0 km (6,2 mi) [172] 625615559
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 15:33 5.4 &0000000000000007.000000 VII 7,4 km (4,6 mi) [173] 625615567
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 15:52 4.3 15,6 km (9,7 mi) [174]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 15:59 4.2 10,0 km (6,2 mi) [175]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 16:06 4.3 10,0 km (6,2 mi) [176]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 16:10 4.5 10,0 km (6,2 mi) [177]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 16:21 4.1 10,0 km (6,2 mi) [178]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 16:22 4.1 3,8 km (2,4 mi) [179]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 16:25 4.2 10,0 km (6,2 mi) [180]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 16:26 4.6 10,0 km (6,2 mi) [181]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 16:26 4.8 10,0 km (6,2 mi) [182] 625616315
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 16:27 4.6 10,0 km (6,2 mi) [183]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 16:28 4.7 5,2 km (3,2 mi) [184]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 16:32 4.9 &0000000000000001.000000 I 10,0 km (6,2 mi) [185] 625615525
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 16:35 4.5 10,0 km (6,2 mi) [186]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 16:43 5.0 &0000000000000006.000000 VI 10,0 km (6,2 mi) [187] 625615551
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 16:55 4.5 16,2 km (10,1 mi) [188] 625616588
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 17:11 4.3 10,0 km (6,2 mi) [189]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 17:22 4.1 10,0 km (6,2 mi) [190]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 17:26 4.7 10,0 km (6,2 mi) [191] 625615560
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 17:31 4.5 10,0 km (6,2 mi) [192] 625615565
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 17:46 4.5 10,0 km (6,2 mi) [193] 625616589
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 18:02 4.4 10,0 km (6,2 mi) [194] 625616578
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 18:03 5.2 &0000000000000006.000000 VI 10,0 km (6,2 mi) [195] 625615571
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 18:48 4.2 15,6 km (9,7 mi) [196]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 18:49 4.2 10,0 km (6,2 mi) [197]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 18:51 4.3 10,0 km (6,2 mi) [198]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 18:55 4.2 10,0 km (6,2 mi) [199]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 19:12 4.1 10,0 km (6,2 mi) [200]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 19:15 4.4 10,0 km (6,2 mi) [201] 625616591
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 19:25 4.5 10,0 km (6,2 mi) [202] 625616346
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 19:31 4.4 10,0 km (6,2 mi) [203] 625616346
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 19:35 4.3 &0000000000000005.000000 V 10,0 km (6,2 mi) [204] 625616592
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 19:40 4.6 5,8 km (3,6 mi) [205] 625616347
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 19:49 4.3 10,0 km (6,2 mi) [206]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 20:05 4.7 10,0 km (6,2 mi) [207] 625616314
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 20:11 4.3 14,7 km (9,1 mi) [208]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 20:14 4.3 6,7 km (4,2 mi) [209]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 20:23 4.2 10,0 km (6,2 mi) [210]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 20:37 5.3 &0000000000000003.000000 III 10,0 km (6,2 mi) [211] 625616320
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 20:40 4.9 10,0 km (6,2 mi) [212]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 20:44 5.0 10,0 km (6,2 mi) [213] 625616311
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 20:45 4.3 10,0 km (6,2 mi) [214]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 20:53 5.0 10,0 km (6,2 mi) [215] 625616313
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 20:54 4.2 10,0 km (6,2 mi) [216]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 21:02 4.5 19,6 km (12,2 mi) [217] 625616593
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 21:15 4.8 6,3 km (3,9 mi) [218] 625616319
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 21:57 5.1 &0000000000000002.000000 II 9,8 km (6,1 mi) [219] 625616324
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 22:09 4.1 10,2 km (6,3 mi) [220]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 22:11 4.4 &0000000000000002.000000 II 15,0 km (9,3 mi) [221]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 22:26 4.3 14,3 km (8,9 mi) [222] 625616568
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 22:29 4.4 &0000000000000005.000000 V 7,7 km (4,8 mi) [223]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 22:44 4.2 13,2 km (8,2 mi) [224]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 22:55 4.0 11,2 km (7,0 mi) [225]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 23:13 4.2 10,0 km (6,2 mi) [226] 625616594
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 2 23:29 4.5 &0000000000000004.000000 IV 10,0 km (6,2 mi) [227] 625616595
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 00:20 4.2 10,0 km (6,2 mi) [228]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 01:18 4.4 10,0 km (6,2 mi) [229]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 01:29 4.1 10,0 km (6,2 mi) [230] 625616454
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 01:32 4.4 10,0 km (6,2 mi) [231]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 01:34 4.4 &0000000000000002.000000 II 15,6 km (9,7 mi) [232]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 02:28 4.1 10,0 km (6,2 mi) [233]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 02:39 4.2 15,8 km (9,8 mi) [234]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 02:43 4.4 10,0 km (6,2 mi) [235]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 02:47 4.8 &0000000000000003.000000 III 10,0 km (6,2 mi) [236] 625616458
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 02:53 4.3 10,0 km (6,2 mi) [237] 625616462
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 03:02 4.4 10,0 km (6,2 mi) [238] 625616473
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 03:08 4.6 &0000000000000003.000000 III 10,0 km (6,2 mi) [239] 625616459
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 03:13 5.5 &0000000000000007.000000 VII 10,0 km (6,2 mi) [240] 625616469
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 03:16 4.6 10,0 km (6,2 mi) [241]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 03:30 4.3 10,0 km (6,2 mi) [242]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 03:37 4.2 10,0 km (6,2 mi) [243] 625616468
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 03:58 4.2 10,0 km (6,2 mi) [244]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 04:07 4.2 10,0 km (6,2 mi) [245]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 04:42 4.4 10,0 km (6,2 mi) [246] 625616478
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 05:26 4.4 &0000000000000002.000000 II 18,6 km (11,6 mi) [247] 625616455
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 06:15 4.1 17,7 km (11,0 mi) [248]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 06:26 4.2 7,5 km (4,7 mi) [249]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 06:40 4.5 10,0 km (6,2 mi) [250] 625616482
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 06:48 4.6 19,1 km (11,9 mi) [251] 625616461
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 07:11 5.4 &0000000000000007.000000 VII 6,8 km (4,2 mi) [252] 625616472
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 07:26 4.5 16,5 km (10,3 mi) [253] 625616479
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 07:45 4.2 10,0 km (6,2 mi) [254]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 07:54 4.3 10,0 km (6,2 mi) [255]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 08:18 4.3 16,0 km (9,9 mi) [256]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 08:25 4.5 10,0 km (6,2 mi) [257] 625616480
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 09:53 4.2 20,4 km (12,7 mi) [258]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 10:18 5.0 10,0 km (6,2 mi) [259] 625616599
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 10:18 5.3 &0000000000000006.000000 VI 10,0 km (6,2 mi) [260] 625617768
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 10:27 4.6 10,0 km (6,2 mi) [261] 625617329
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 10:37 4.6 10,0 km (6,2 mi) [262]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 10:56 4.4 10,0 km (6,2 mi) [263] 625617772
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 11:01 4.4 10,0 km (6,2 mi) [264]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 12:07 4.4 10,0 km (6,2 mi) [265] 625617328
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 13:36 4.4 10,0 km (6,2 mi) [266] 625617332
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 14:23 4.4 10,0 km (6,2 mi) [267]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 15:31 4.6 &0000000000000002.000000 II 19,5 km (12,1 mi) [268] 625617311
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 15:48 5.0 &0000000000000005.000000 V 8,3 km (5,2 mi) [269] 625617318
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 16:53 4.2 10,0 km (6,2 mi) [270]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 16:54 4.1 10,0 km (6,2 mi) [271]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 17:38 4.2 20,5 km (12,7 mi) [272]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 17:53 4.2 6,9 km (4,3 mi) [273]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 18:10 5.3 &0000000000000004.000000 IV 21,6 km (13,4 mi) [274] 625617323
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 18:14 4.4 26,8 km (16,7 mi) [275]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 19:08 4.2 10,0 km (6,2 mi) [276] 625617751
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 19:13 4.4 5,4 km (3,4 mi) [277] 625617777
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 19:54 4.6 10,0 km (6,2 mi) [278] 625617372
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 21:21 5.0 &0000000000000003.000000 III 3,7 km (2,3 mi) [279] 625617744
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 21:58 4.1 12,6 km (7,8 mi) [280]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 22:07 4.2 12,6 km (7,8 mi) [281]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 22:45 4.2 6,1 km (3,8 mi) [282]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 2 23:13 4.5 &0000000000000004.000000 IV 10,0 km (6,2 mi) [283] 625617745
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 00:11 4.0 17,2 km (10,7 mi) [284]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 02:25 4.3 10,0 km (6,2 mi) [285] 625617792
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 02:55 4.1 10,0 km (6,2 mi) [286]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 03:01 4.3 10,0 km (6,2 mi) [287] 625617786
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 05:52 4.6 10,0 km (6,2 mi) [288] 625617781
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 06:08 4.4 10,0 km (6,2 mi) [289]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 06:09 4.5 &0000000000000002.000000 II 10,0 km (6,2 mi) [290] 625617780
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 07:23 4.1 10,0 km (6,2 mi) [291]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 07:48 5.0 &0000000000000003.000000 III 10,0 km (6,2 mi) [292] 625617789
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 08:45 4.1 14,7 km (9,1 mi) [293]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 09:13 4.3 10,0 km (6,2 mi) [294]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 09:52 4.4 10,0 km (6,2 mi) [295]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 10:26 4.5 &0000000000000003.000000 III 10,0 km (6,2 mi) [296] 625618679
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 11:00 4.3 10,0 km (6,2 mi) [297]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 11:11 5.4 &0000000000000006.000000 VI 7,5 km (4,7 mi) [298] 625618686
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 11:24 4.6 8,7 km (5,4 mi) [299] 625618687
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 14:20 4.8 10,0 km (6,2 mi) [300] 625659729
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 14:20 5.1 &0000000000000006.000000 VI 5,9 km (3,7 mi) [301] 625638625
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 15:04 4.4 10,0 km (6,2 mi) [302] 625659732
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 15:50 4.3 10,0 km (6,2 mi) [303] 625659733
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 17:57 4.5 &0000000000000001.000000 I 10,0 km (6,2 mi) [304] 625638637
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 20:12 4.5 &0000000000000002.000000 II 10,0 km (6,2 mi) [305]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng8 tháng 2 22:36 4.0 16,1 km (10,0 mi) [306]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng9 tháng 2 00:32 4.2 16,3 km (10,1 mi) [307] 625638728
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng9 tháng 2 01:38 4.4 6,6 km (4,1 mi) [308] 625638731
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng9 tháng 2 01:44 4.4 11,8 km (7,3 mi) [309] 625659737
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng9 tháng 2 03:24 4.3 10,0 km (6,2 mi) [310]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng9 tháng 2 03:52 4.5 14,9 km (9,3 mi) [311]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng9 tháng 2 04:18 4.5 10,0 km (6,2 mi) [312] 625659743
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng9 tháng 2 04:34 4.3 15,6 km (9,7 mi) [313]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng9 tháng 2 05:37 4.1 17,4 km (10,8 mi) [314]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng9 tháng 2 07:18 4.8 &0000000000000002.000000 II 5,1 km (3,2 mi) [315] 625659735
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng9 tháng 2 07:42 4.3 10,0 km (6,2 mi) [316] 625659736
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng9 tháng 2 09:46 4.3 &0000000000000003.000000 III 15,9 km (9,9 mi) [317] 625659797
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng9 tháng 2 10:19 4.2 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [318] 625659804
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng9 tháng 2 21:46 4.1 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [319] 625672393
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng9 tháng 2 22:06 4.2 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [320] 625672394
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng10 tháng 2 01:51 4.9 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [321] 625672423
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng10 tháng 2 02:03 4.4 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [322] 625672429
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng10 tháng 2 04:50 4.8 &0000000000000002.000000 II 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [323] 625672413
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng10 tháng 2 08:17 4.2 &0000000000000002.000000 II 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [324] 625672420
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng10 tháng 2 17:00 4.9 &0000000000000005.000000 V 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [325] 625676386
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng10 tháng 2 17:31 4.2 5,7 km (3,5 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [326] 625676389
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng10 tháng 2 20:12 4.2 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [327]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng11 tháng 2 00:24 4.1 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [328] 625686395
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng11 tháng 2 03:38 4.2 15,9 km (9,9 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [329] 625686392
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng11 tháng 2 04:47 4.2 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [330] 625686396
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng11 tháng 2 06:06 4.0 &0000000000000003.000000 III 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [331]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng11 tháng 2 06:28 4.6 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [332]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng11 tháng 2 07:55 4.5 7,2 km (4,5 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [333] 625686401
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng11 tháng 2 09:03 4.4 6,1 km (3,8 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [334]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng11 tháng 2 11:05 4.4 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [335] 625686525
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng11 tháng 2 11:51 4.4 &0000000000000002.000000 II 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [336] 625686647
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng11 tháng 2 12:54 4.1 5,7 km (3,5 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [337]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng11 tháng 2 13:10 4.6 &0000000000000003.000000 III 12,1 km (7,5 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [338] 625686528
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng11 tháng 2 14:38 4.4 &0000000000000002.000000 II 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [339] 625686529
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng11 tháng 2 17:20 4.3 &0000000000000004.000000 IV 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [340] 625686532
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng11 tháng 2 17:50 4.2 5,6 km (3,5 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [341] 625686534
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng11 tháng 2 20:39 4.2 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [342] 625686632
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng11 tháng 2 22:29 4.2 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [343] 625686638
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng11 tháng 2 23:30 4.1 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [344] 625686641
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng12 tháng 2 04:29 4.2 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [345] 625686653
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng12 tháng 2 04:52 4.2 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [346] 625686656
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng12 tháng 2 09:32 4.1 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [347] 625687028
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng12 tháng 2 10:00 4.1 16,6 km (10,3 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [348]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng12 tháng 2 12:25 4.2 &0000000000000001.000000 I 9,3 km (5,8 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [349] 625686804
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng12 tháng 2 13:29 4.6 &0000000000000002.000000 II 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [350] 625686810
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng12 tháng 2 14:30 4.3 &0000000000000001.000000 I 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [351] 625686967
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng12 tháng 2 16:29 4.9 &0000000000000003.000000 III 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [352] 625686787
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng12 tháng 2 17:28 4.1 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [353]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng12 tháng 2 18:33 4.7 &0000000000000005.000000 V 15,7 km (9,8 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [354] 625686792
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng12 tháng 2 19:02 4.3 21,6 km (13,4 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [355] 625686969
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng12 tháng 2 22:52 4.5 &0000000000000002.000000 II 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [356] 625686958
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng13 tháng 2 11:59 4.4 11,7 km (7,3 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [357] 625687039
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng13 tháng 2 14:28 4.3 4,7 km (2,9 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [358] 625687553
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng13 tháng 2 15:15 4.1 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [359]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng13 tháng 2 19:20 4.8 &0000000000000004.000000 IV 4,9 km (3,0 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [360] 625687836
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng14 tháng 2 11:54 4.4 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [361] 625692130
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng14 tháng 2 13:44 4.4 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [362] 625692123
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng14 tháng 2 15:50 4.4 19,4 km (12,1 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [363]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng14 tháng 2 23:14 4.2 2,6 km (1,6 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [364] 625695643
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng15 tháng 2 00:06 4.1 &0000000000000003.000000 III 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [365] 625695659
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng15 tháng 2 06:25 4.2 8,4 km (5,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [366] 625695658
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng15 tháng 2 07:36 4.6 &0000000000000003.000000 III 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [367] 625695682
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng15 tháng 2 22:25 4.1 5,6 km (3,5 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [368] 625709388
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng15 tháng 2 23:43 4.0 13,2 km (8,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [369]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng16 tháng 2 05:18 4.3 16,1 km (10,0 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [370] 625709404
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng16 tháng 2 11:16 4.8 &0000000000000004.000000 IV 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [371] 625710418
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng16 tháng 2 14:45 4.5 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [372] 625711913
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng16 tháng 2 16:38 4.1 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [373]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng16 tháng 2 19:47 5.2 &0000000000000005.000000 V 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [374] 625716465
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng17 tháng 2 00:35 4.4 &0000000000000001.000000 I 2,1 km (1,3 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [375] 625716374
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng17 tháng 2 14:58 4.4 5,2 km (3,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [376] 625717055
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng17 tháng 2 15:34 4.5 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [377] 625717045
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng17 tháng 2 19:10 4.2 15,3 km (9,5 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [378]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng18 tháng 2 05:26 4.0 4,3 km (2,7 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [379]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng18 tháng 2 16:14 4.0 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [380] 625717551
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng18 tháng 2 19:31 5.0 &0000000000000003.000000 III 10,1 km (6,3 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [381] 625717560
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng19 tháng 2 00:56 4.1 1,8 km (1,1 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [382] 625717570
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng19 tháng 2 03:59 4.1 12,9 km (8,0 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [383] 625717577
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng19 tháng 2 04:06 4.2 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [384]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng19 tháng 2 04:07 4.3 10,7 km (6,6 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [385] 625717588
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng19 tháng 2 06:55 4.0 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [386] 625717596
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng19 tháng 2 12:04 4.6 5,5 km (3,4 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [387] 625717655
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng19 tháng 2 23:57 4.2 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [388] 625719641
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng20 tháng 2 00:37 4.7 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [389] 625720103
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng20 tháng 2 00:39 4.5 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [390] 625720041
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng20 tháng 2 00:58 4.2 14,8 km (9,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [391] 625720111
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng20 tháng 2 01:07 4.4 11,4 km (7,1 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [392] 625720043
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng20 tháng 2 01:48 4.3 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [393]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng20 tháng 2 03:45 4.3 7,5 km (4,7 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [394] 625720050
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng20 tháng 2 17:04 6.3 &0000000000000008.000000 VIII 16 km (9,9 mi) [395] 625728181
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng20 tháng 2 17:07 5.5 &0000000000000006.000000 VI 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [396]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng20 tháng 2 19:00 4.2 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [397] 625725787
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng20 tháng 2 19:09 4.1 &0000000000000004.000000 IV 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [398]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng20 tháng 2 23:21 4.3 &0000000000000003.000000 III 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [399] 625728175
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng21 tháng 2 09:56 4.1 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [400] 625730704
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng21 tháng 2 10:09 4.2 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [401]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng21 tháng 2 16:06 4.2 &0000000000000003.000000 III 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [402] 625730705
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng22 tháng 2 07:09 4.4 13,7 km (8,5 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [403] 625730727
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng22 tháng 2 07:56 4.1 16,9 km (10,5 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [404] 625730735
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng23 tháng 2 03:23 4.0 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [405]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng23 tháng 2 15:53 4.9 &0000000000000004.000000 IV 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [406]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng24 tháng 2 05:46 4.2 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [407]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng24 tháng 2 14:02 4.5 &0000000000000005.000000 V 18,5 km (11,5 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [408]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng24 tháng 2 17:20 4.6 10 km (6,2 mi) [409]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng24 tháng 2 20:10 4.2 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [410]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng24 tháng 2 20:25 4.5 0,0 km (0 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [411]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng25 tháng 2 01:12 4.2 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [412]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng25 tháng 2 08:58 4.1 8,4 km (5,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [413]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng25 tháng 2 10:27 5.2 &0000000000000007.000000 VII 16,5 km (10,3 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [414]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng25 tháng 2 12:41 4.4 &0000000000000001.000000 I 5,1 km (3,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [415]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng26 tháng 2 02:26 4.4 &0000000000000003.000000 III 10 km (6,2 mi) [416]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng27 tháng 2 02:51 5.0 &0000000000000002.000000 II 10 km (6,2 mi) [417]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng27 tháng 2 06:19 4.8 &0000000000000001.000000 I 10 km (6,2 mi) [418]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng27 tháng 2 09:04 5.2 &0000000000000006.000000 VI 10 km (6,2 mi) [419]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng28 tháng 2 02:18 4.2 3,2 km (2,0 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [420]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng28 tháng 2 14:39 4.4 10 km (6,2 mi) [421]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng28 tháng 2 14:49 4.4 &0000000000000003.000000 III 10 km (6,2 mi) [422]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng28 tháng 2 23:32 4.1 10 km (6,2 mi) [423]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng1 tháng 3 02:23 4.4 10 km (6,2 mi) [424]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng1 tháng 3 04:15 4.3 &0000000000000004.000000 IV 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [425]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng1 tháng 3 07:20 4.7 &0000000000000005.000000 V 11,4 km (7,1 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [426]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng3 tháng 3 02:53 5.0 &0000000000000003.000000 III 6,1 km (3,8 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [427]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng4 tháng 3 05:27 4.2 &0000000000000003.000000 III 1,9 km (1,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [428]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng5 tháng 3 20:49 4.8 &0000000000000004.000000 IV 10 km (6,2 mi) [429]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 3 02:16 4.0 10 km (6,2 mi) [430]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 3 11:02 4.0 &0000000000000003.000000 III 10 km (6,2 mi) [431]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng6 tháng 3 13:03 4.0 14,4 km (8,9 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [432]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 3 09:40 4.4 5,7 km (3,5 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [433]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 3 11:02 4.7 &0000000000000005.000000 V 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [434]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 3 11:53 4.4 &0000000000000005.000000 V 7,0 km (4,3 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [435]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng7 tháng 3 14:18 4.2 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [436]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng9 tháng 3 18:55 4.3 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [437]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng9 tháng 3 23:34 4.1 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [438]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng10 tháng 3 02:28 4.8 &0000000000000006.000000 VI 5,0 km (3,1 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [439]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng10 tháng 3 07:58 4.1 5,1 km (3,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [440]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng11 tháng 3 11:32 4.3 &0000000000000002.000000 II 14,5 km (9,0 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [441]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng11 tháng 3 19:35 4.3 &0000000000000005.000000 V 14,5 km (9,0 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [442]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng12 tháng 3 12:31 4.3 &0000000000000002.000000 II 14,5 km (9,0 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [443]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng13 tháng 3 01:34 4.7 &0000000000000003.000000 III 0,0 km (0 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [444]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng13 tháng 3 02:13 4.4 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [445]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng13 tháng 3 02:23 4.2 &0000000000000002.000000 II 8,0 km (5,0 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [446]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng13 tháng 3 02:27 4.3 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [447]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng14 tháng 3 06:47 4.6 &0000000000000003.000000 III 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [448]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng14 tháng 3 14:49 4.6 &0000000000000002.000000 II 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [449]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng15 tháng 3 03:29 4.2 11,7 km (7,3 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [450]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng15 tháng 3 06:27 4.2 &0000000000000003.000000 III 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [451]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng16 tháng 3 19:59 4.3 &0000000000000004.000000 IV 10,0 km (6,2 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [452]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng17 tháng 3 01:41 4.3 &0000000000000001.000000 I 5,0 km (3,1 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [453]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng18 tháng 3 05:14 4.4 7,0 km (4,3 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [454]
&Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “&” không rõ ràng18 tháng 3 09:25 4.3 4,9 km (3,0 mi)[chuyển đổi: số không hợp lệ] [455]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Search Results”. USGS.
 2. ^ “M 4.3 - 27 km N of Latakia, Syria”. earthquake.usgs.gov. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 3. ^ “M 4.2 - Central Turkey”. earthquake.usgs.gov. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 4. ^ National Earthquake Information Center (6 tháng 2 năm 2023). “M 7.8 – 23 km E of Nurdağı, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023. Bản mẫu:PD notice
 5. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.7 - central Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 23 tháng 2 năm 2023.
 6. ^ National Earthquake Information Center (6 tháng 2 năm 2023). “M 6.7 – Central Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 7. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.6 – 16 km S of Nurdağı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 8. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.7 - Turkey-Syria border region”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 9. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - eastern Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 10. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 15 km S of Genç, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 11. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.9 - eastern Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 12. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.8 - 24 km NNE of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 13. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 8 km SE of Aşağı Karafakılı, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 14. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.7 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 15. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - Turkey-Syria border region”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 16. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 2 km ENE of Bahçe, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 17. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 7 km ESE of Çağlayancerit, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 18. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.7 - Near the coast of Syria”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 19. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.1 – 6 km ESE of Hasanbeyli, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 20. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 6 km WNW of Besni, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 21. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.8 - 23 km SW of Pazarcık, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 22. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.3 – 2 km S of Tut, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 23. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.0 - 15 km SW of Çelikhan, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 24. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 15 km NNW of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 25. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 11 km S of Çelikhan, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 26. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 16 km NE of Nurdağı, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 27. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - Turkey-Syria border region”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 28. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.8 - 10 km SSW of Nurdağı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 29. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 9 km SSW of Nurdağı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 30. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.2 – 21 km E of Nurdağı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 31. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 17 km S of Kahramanmaraş, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 32. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 21 km SSW of Kahramanmaraş, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 33. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 15 km WNW of Pazarcık, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 34. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 13 km NW of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 35. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 6 km W of Pazarcık, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 36. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.7 - central Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 37. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 15 km NE of Adıyaman, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 38. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 12 km WNW of Hassa, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 39. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - eastern Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 40. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 14 km ENE of Denizciler, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 41. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 7 km E of Keban, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 42. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 19 km NW of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 43. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 18 km NW of Tut, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 44. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.7 - eastern Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 45. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 7 km NW of Besni, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 46. ^ “M 4.5 - central Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 47. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 11 km WNW of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 48. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.0 - 12 km E of Çağlayancerit, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 49. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 12 km NNW of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 50. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 51. ^ “M 4.4 - 6 km NW of Sincik, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 52. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 15 km S of Nurdağı, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 53. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 21 km SE of Malatya, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 54. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 30 km NW of Gaziantep, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 55. ^ “M 4.8 - 18 km N of Sincik, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 56. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 12 km E of Çağlayancerit, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 57. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 20 km S of Kahramanmaraş, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 58. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 17 km NNE of Kırıkhan, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 59. ^ “M 4.4 - Central Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 60. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 15 km E of Çağlayancerit, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 61. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 18 km ESE of Nurdağı, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 62. ^ “M 4.4 - eastern Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 63. ^ “M 4.5 - 3 km ENE of Pazarcık, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 64. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.0 – eastern Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 65. ^ “M 4.1 - 11 km NW of Pazarcık, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 66. ^ “M 4.3 - 19 km NE of Nurdağı, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 67. ^ “M 4.4 - 2 km NE of Uzunkavak, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 68. ^ “M 4.3 - 14 km W of Gölbaşı, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 69. ^ “M 4.5 - 8 km SW of Hassa, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 70. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 14 km WSW of Pazarcık, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 71. ^ “M 4.6 - central Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 72. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 73. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 9 km W of Pazarcık, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 74. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 10 km E of Gölbaşı, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 75. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - eastern Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 76. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 5 km SSE of Tut, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 77. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 8 km NE of Doğanşehir, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 78. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - eastern Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 79. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 6 km N of Serinyol, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 80. ^ “M 4.6 - 3 km E of Anayazı, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 81. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 12 km S of Çelikhan, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 82. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - Turkey-Syria border region”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 83. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 1 km SSW of Karasüleymanlı, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 84. ^ “M 4.5 - 16 km WSW of Sincik, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 85. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 19 km S of Kahramanmaraş, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 86. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 16 km NE of Çelikhan, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 87. ^ “M 4.5 - 3 km N of Kuzeytepe, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 88. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 10 km W of Pazarcık, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 89. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 3 km NNW of Çelikhan, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 90. ^ “M 4.8 - 14 km SE of Çağlayancerit, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 91. ^ “M 4.6 - 12 km SE of Aşağı Karafakılı, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 92. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - Turkey-Syria border region”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 93. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.0 - Turkey-Syria border region”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 94. ^ International Seismological Centre. “Event 625614285 Jordan-Syria region”. www.isc.ac.uk. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2023.
 95. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 16 km ENE of Tut, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 96. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 19 km WNW of Latakia, Syria”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 97. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - Turkey-Syria border region”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 98. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 44 km W of Latakia, Syria”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 99. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.0 - 11 km WNW of Uzunbağ, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 100. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.8 - 7 km SW of Pazarcık, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 101. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 3 km NNE of Çelikhan, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 102. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - eastern Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 103. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 16 km SSW of Hasanbeyli, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 104. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 7 km ENE of Nurdağı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 105. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 -”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 106. ^ International Seismological Centre. “Event 625614287 Jordan-Syria region”. www.isc.ac.uk. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2023.
 107. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên AFADFeb10
 108. ^ National Earthquake Information Center. “M 7.5 – 4 km SSE of Ekinözü, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 109. ^ Chuck, Elizabeth. “Aftershocks as strong as Turkey's 7.5-magnitude tremor are rare. Smaller shakes could still come”. NBC News. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2023.
 110. ^ National Earthquake Information Center. “M 6.0 – 10 km SE of Doğanşehir, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 111. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.4 - 7 km S of Ekinözü, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 112. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.8 – 13 km SW of Doğanşehir, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 113. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 – 18 km W of Doğanşehir, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 114. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 115. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.7 - 13 km E of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 116. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 10 km SE of Besni, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 117. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.7 – eastern Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 118. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 119. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 120. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.8 – 6 km W of Pazarcık, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 121. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 15 km ENE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 122. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.1 – 20 km ESE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 123. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.9 - 8 km N of Çağlayancerit, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 124. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 12 km WSW of Doğanşehir, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 125. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 7 km S of Çelikhan, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 126. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 127. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 12 km NE of Doğanşehir, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 128. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 7 km W of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 129. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.8 - 8 km ENE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 130. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 17 km ENE of Doğanşehir, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 131. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 18 km WSW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 132. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 17 km WSW of Doğanşehir, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 133. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 134. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.8 - 12 km NE of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 135. ^ National Earthquake Information Center. “M 6.0 – 5 km NE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 136. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 8 km W of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 137. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.8 - 7 km SSW of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 138. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 7 km WNW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 139. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 10 km SSE of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 140. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.0 - 18 km WSW of Çelikhan, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 141. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.9 - 9 km N of Çelikhan, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 142. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.7 - 8 km N of Çelikhan, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 143. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - central Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 144. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 145. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 18 km NE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 146. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 6 km NE of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 147. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 13 km SSE of Ekinözü, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 148. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.0 – 3 km NNW of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 149. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 1 km SSW of Açıkdere, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 150. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.7 - 17 km E of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 151. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.8 - 12 km S of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 152. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 9 km NNW of Tut, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 153. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.9 - 20 km SW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 154. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 9 km NNW of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 155. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 6 km NW of Uzunkavak, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 156. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 8 km SE of Malatya, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 157. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 9 km ESE of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 158. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 5 km E of Uzunkavak, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 159. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.3 - 16 km WSW of Doğanşehir, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 160. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.0 – 7 km SE of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 161. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 5 km NW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 162. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 15 km N of Doğanşehir, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 163. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - central Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 164. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 14 km S of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 165. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 5 km WSW of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 166. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 2 km WSW of Aşağı Karafakılı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 167. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.7 - 3 km SSE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 168. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 5 km SSW of Doğanşehir, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 169. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 5 km NW of Doğanşehir, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 170. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 16 km WNW of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 171. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - central Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 172. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.4 – 12 km NE of Gölbaşı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 173. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.4 - 13 km SSW of Yeşilyurt, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2023.
 174. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 9 km NW of Tut, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 175. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 15 km NE of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 176. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 18 km WSW of Ekinözü, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 177. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 18 km WSW of Ekinözü, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 178. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 9 km NW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 179. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 0 km ESE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 180. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 5 km NNW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 181. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 26 km WSW of Ekinözü, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 182. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.8 - 10 km E of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 183. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 7 km WNW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 184. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.7 - 14 km SSE of Kahramanmaraş, Turkey, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 185. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.9 - 14 km NNE of Kırıkhan, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 186. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 10 km SE of Doğanyol, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 187. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.0 – 6 km SSW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 8 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2023.
 188. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 14 km N of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 189. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 9 km WSW of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 190. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 8 km NNW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 191. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.7 - 19 km ENE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 192. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 17 km WNW of Musabeyli, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 193. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 1 km WNW of Doğanşehir, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 194. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 8 km N of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 195. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.3 – 6 km SW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2023.
 196. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 13 km SW of Yeşilyurt, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 197. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 10 km WSW of Musabeyli, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 198. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 9 km N of Musabeyli, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 199. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 10 km SW of Çelikhan, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 200. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 12 km NW of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 201. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 202. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 22 km SE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 203. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 12 km E of Ekinözü, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 204. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 12 km W of Pazarcık, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 205. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - eastern Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 206. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 15 km NE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 207. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.7 - 15 km WSW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 208. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 12 km N of Gölbaşı, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 209. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 5 km S of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 210. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 8 km NE of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 211. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.3 – 29 km WNW of Gaziantep, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2023.
 212. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.9 - central Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 213. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.0 – 6 km SE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2023.
 214. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 3 km SE of Dursunlu, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 215. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.0 - 10 km SSE of Yeşilyurt, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 216. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 217. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 6 km SSW of Hassa, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 218. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.8 - 9 km W of Ekinözü, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 219. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.1 – 10 km E of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2023.
 220. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 18 km S of Afşin, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 221. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 14 km N of Çelikhan, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 222. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 9 km SSW of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 223. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 224. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 7 km NE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 225. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.0 - 14 km SE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 226. ^ International Seismological Centre. “Event 625616594 Turkey”. www.isc.ac.uk. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2023.
 227. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 40 km WNW of Latakia, Syria”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2023.
 228. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 3 km NW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 229. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 22 km SSE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 230. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 21 km ENE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 231. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 23 km SSE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 232. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 17 km WSW of Pazarcık, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 233. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 9 km NE of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 234. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 7 km N of Darende, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 235. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - central Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 236. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.8 - near the coast of Syria”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 237. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 15 km SW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 238. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - central Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 239. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 16 km N of Gölbaşı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 240. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.5 – 9 km ESE of Gölbaşı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2023.
 241. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 15 km NNE of Pazarcık, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 242. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 -”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 243. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - Turkey-Syria border region”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 244. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 245. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - Kahramanmaras Earthquake Sequence”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 246. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 10 km E of Aşağı Karafakılı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 247. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - Turkey-Syria border region”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 248. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 9 km WNW of Çelikhan, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 249. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 22 km NE of Nurdağı, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 250. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 4 km NW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 251. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 30 km WNW of Doğanşehir, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 252. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.4 – eastern Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 8 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2023.
 253. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 19 km WSW of Doğanşehir, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 254. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 12 km NNE of Hassa, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 255. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 9 km NE of Kırıkhan, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 256. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - eastern Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 257. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 4 km ESE of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 258. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - central Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 259. ^ International Seismological Centre. “Event 625616599 Turkey”. www.isc.ac.uk. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2023.
 260. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.3 – eastern Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 8 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2023.
 261. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 15 km NW of Çelikhan, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 262. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 9 km WSW of Uzunbağ, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 263. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 29 km NNW of Kahramanmaraş, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 264. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 20 km E of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 265. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 11 km S of Yeşilyurt, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 266. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - central Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 267. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 7 km ENE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 268. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 23 km SW of Pazarcık, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 269. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.0 – central Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 8 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2023.
 270. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 13 km NNW of Yayladağı, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 271. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 10 km WSW of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 272. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 273. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 274. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.3 - 8 km ESE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2023.
 275. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 11 km N of Adıyaman, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 276. ^ International Seismological Centre. “Event 625617751 Turkey”. www.isc.ac.uk. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2023.
 277. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 15 km SSE of Afşin, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 278. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 11 km SSE of Palu, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 279. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.0 - 6 km SE of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 280. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 18 km S of Kahramanmaraş, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 281. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 282. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 9 km NNE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 283. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 14 km WNW of Yayladağı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 284. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.0 - 9 km NE of Ekinözü, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 285. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 18 km NW of Adıyaman, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 286. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 7 km SE of Bahçe, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 287. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 15 km S of Nurdağı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 288. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 289. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - eastern Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 290. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - Turkey-Syria border region”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 291. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 4 km SE of Serinyol, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 292. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.0 - 3 km SW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 293. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 19 km SSW of Doğanşehir, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 294. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 14 km SSW of Aşağı Karafakılı, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 295. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 296. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 19 km NNE of Musabeyli, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 297. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 4 km W of Doğanşehir, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 298. ^ “M 5.4 - 18 km N of Gölbaşı, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2023.
 299. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 14 km ESE of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 300. ^ International Seismological Centre. “Event 625659729 Turkey”. www.isc.ac.uk. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2023.
 301. ^ “M 5.1 - 1 km E of Nurhak, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2023.
 302. ^ International Seismological Centre. “Event 625659732 Turkey”. www.isc.ac.uk. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2023.
 303. ^ International Seismological Centre. “Event 625659733 Turkey”. www.isc.ac.uk. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2023.
 304. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - eastern Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 305. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 13 km SW of Yeşilyurt, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 306. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.0 - 9 km SSW of Yeşilyurt, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 307. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 4 km SSW of Sivrice, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 308. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - eastern Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 309. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 8 km NNE of Gölbaşı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 310. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - Turkey-Syria border region”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 311. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 7 km WSW of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 312. ^ International Seismological Centre. “Event 625659743 Turkey”. www.isc.ac.uk. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2023.
 313. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 13 km WNW of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 314. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 10 km SSW of Yeşilyurt, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 315. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.8 - Turkey-Syria border region”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 316. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 11 km E of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 317. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 2 km S of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 318. ^ International Seismological Centre. “Event 625659804 Turkey”. www.isc.ac.uk. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2023.
 319. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 8 km E of Nurdağı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 320. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - Turkey-Syria border region”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 321. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.9 - 22 km SSE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 322. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 7 km NNW of Çelikhan, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 323. ^ “M 4.8 - 15 km SSW of Yeşilyurt, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 324. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 55 km WNW of Ţarţūs, Syria”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 325. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.9 - 24 km SE of Saimbeyli, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2023.
 326. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - eastern Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2023.
 327. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 1 km NNW of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2023.
 328. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - Turkey-Syria border region”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2023.
 329. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 12 km WSW of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2023.
 330. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 29 km NE of Andırın, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2023.
 331. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.0 - eastern Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2023.
 332. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 9 km ESE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2023.
 333. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 15 km NNE of Musabeyli, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2023.
 334. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 3 km SSE of Çelikhan, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2023.
 335. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 14 km ENE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2023.
 336. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 7 km NNW of Uzunkavak, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2023.
 337. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 10 km NE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2023.
 338. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 13 km ENE of Hekimhan, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2023.
 339. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2023.
 340. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 2 km S of Günyazı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2023.
 341. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 18 km NNE of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2023.
 342. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 2 km N of Tut, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2023.
 343. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - Turkey-Syria border region”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2023.
 344. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2023.
 345. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 6 km NNW of Adıyaman, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2023.
 346. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 7 km SE of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2023.
 347. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 5 km WNW of Hacıpaşa, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2023.
 348. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - eastern Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2023.
 349. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - Turkey-Syria border region”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2023.
 350. ^ “M 4.6 - 8 km ESE of Çelikhan, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2023.
 351. ^ “M 4.3 - 21 km SE of Göksun, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2023.
 352. ^ “M 4.9 - 7 km E of Hekimhan, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2023.
 353. ^ “M 4.1 - 11 km ENE of Göksun, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2023.
 354. ^ “M 4.7 - Central Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2023.
 355. ^ “M 4.3 - 29 km ENE of Nurdağı, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2023.
 356. ^ “M 4.5 - 11 km E of Göksun, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2023.
 357. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 9 km NE of Aşağı Karafakılı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 14 tháng 2 năm 2023.
 358. ^ “M 4.3 - 10 km N of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 14 tháng 2 năm 2023.
 359. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 18 km WSW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 14 tháng 2 năm 2023.
 360. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.8 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 14 tháng 2 năm 2023.
 361. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 5 km E of Yayladağı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 14 tháng 2 năm 2023.
 362. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 39 km WSW of Latakia, Syria”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2023.
 363. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 3 km NW of Ekinözü, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2023.
 364. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - central Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2023.
 365. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 12 km S of Aşağı Karafakılı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2023.
 366. ^ “M 4.2 - 21 km ENE of Göksun, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2023.
 367. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 1 km WSW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2023.
 368. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 10 km ENE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2023.
 369. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.0 - 22 km NNE of Nurdağı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2023.
 370. ^ “M 4.3 - 7 km NNW of Sincik, Turkey”. earthquake.usgs.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2023.
 371. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.8 - 26 km W of Yayladağı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2023.
 372. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 14 km NNW of Doğanşehir, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2023.
 373. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 7 km SE of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2023.
 374. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.2 - 19 km WNW of Uzunbağ, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2023.
 375. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 10 km SE of Yayladere, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2023.
 376. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 17 km WSW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2023.
 377. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 23 km SW of Kovancılar, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 18 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2023.
 378. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 6 km NW of Çelikhan, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 18 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2023.
 379. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.0 - 2 km WNW of Ekinözü, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 18 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2023.
 380. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.0 - 15 km SW of Çelikhan, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 19 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2023.
 381. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.0 - 9 km ENE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 18 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2023.
 382. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 14 km ENE of Saimbeyli, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 19 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2023.
 383. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 16 km SSE of Nurdağı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 19 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2023.
 384. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 12 km NNE of Nurdağı, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2023.
 385. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 18 km NE of Nurdağı, Turkey”. United States Geological Survey. Lưu trữ bản gốc ngày 19 tháng 2 năm 2023. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2023.
 386. ^ International Seismological Centre. “Event 625717596 Turkey”. www.isc.ac.uk. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2023.
 387. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - eastern Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2023.
 388. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - eastern Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2023.
 389. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.7 - 5 km S of Palu, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2023.
 390. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 4 km E of Palu, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2023.
 391. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 3 km SSE of Palu, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2023.
 392. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 8 km ESE of Palu, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2023.
 393. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 28 km ESE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2023.
 394. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 3 km SE of Palu, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2023.
 395. ^ National Earthquake Information Center. “M 6.3 - 3 km SW of Uzunbağ, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2023.
 396. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.5 - 11 km W of Uzunbağ, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2023.
 397. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2023.
 398. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 4 km NNW of Kuzeytepe, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2023.
 399. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 7 km NW of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2023.
 400. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 24 km N of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2023.
 401. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 10 km SSW of Pazarcık, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2023.
 402. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 1 km ESE of Toygarlı, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2023.
 403. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 8 km NW of Hani, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2023.
 404. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 7 km W of Doğanşehir, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2023.
 405. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.0 - 30 km E of Nurdağı, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 23 tháng 2 năm 2023.
 406. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.9 - 6 km NW of Kışlak, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 23 tháng 2 năm 2023.
 407. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - Turkey-Syria border region”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2023.
 408. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - Turkey-Syria border region”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2023.
 409. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 7 km NNE of Gürün, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2023.
 410. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 57 km WSW of Latakia, Syria”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2023.
 411. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.5 - 7 km NE of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2023.
 412. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 9 km WNW of Uzunbağ, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2023.
 413. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 20 km SSW of Darende, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2023.
 414. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.3 - 19 km ENE of Emirgazi, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2023.
 415. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 11 km W of Ekinözü, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2023.
 416. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 7 km SW of Büyükçat, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2023.
 417. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.0 - 10 km NNW of Gölbaşı, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2023.
 418. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.8 - 21 km SW of Ekinözü, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2023.
 419. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.2 - 8 km SSE of Yeşilyurt, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2023.
 420. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 11 km S of Yeşilyurt, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2023.
 421. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 30 km NW of Kahramanmaraş, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2023.
 422. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 23 km ESE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2023.
 423. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 26 km ENE of Nurdağı, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2023.
 424. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 21 km SW of Ekinözü, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2023.
 425. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 4 km SW of Tut, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2023.
 426. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.7 - 7 km NW of Günyazı, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2023.
 427. ^ National Earthquake Information Center. “M 5.0 - 23 km SE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2023.
 428. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 2 km NNE of Çelikhan, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2023.
 429. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.8 - 5 km WSW of Dörtyol, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2023.
 430. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.0 - 4 km WNW of Toygarlı, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2023.
 431. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.0 - 4 km WNW of Toygarlı, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2023.
 432. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.0 - 1 km SE of Elbistan, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2023.
 433. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 26 km ENE of Andırın, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2023.
 434. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.7 - 14 km W of Hacılar, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2023.
 435. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - Central Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2023.
 436. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 15 km NNE of Gürün, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2023.
 437. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 13 km WSW of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2023.
 438. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 13 km WSW of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2023.
 439. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.8 - 12 km W of Hacılar, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2023.
 440. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.1 - 6 km ENE of Nurhak, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2023.
 441. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 2 km N of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2023.
 442. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 7 km SW of Ceyhan, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2023.
 443. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 24 km SW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2023.
 444. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.7 - 12 km NNE of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2023.
 445. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 12 km NE of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2023.
 446. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 3 km NNE of Aşağı Karafakılı, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2023.
 447. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 10 km NW of Sincik, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2023.
 448. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 19 km S of Afşin, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2023.
 449. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.6 - 11 km NE of Çağlayancerit, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2023.
 450. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 14 km W of Hasanbeyli, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2023.
 451. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.2 - 15 km S of Koloni, Cyprus”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2023.
 452. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 27 km SE of Kızkalesi, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2023.
 453. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 5 km ENE of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2023.
 454. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.4 - 6 km SW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2023.
 455. ^ National Earthquake Information Center. “M 4.3 - 23 km SSW of Göksun, Turkey”. United States Geological Survey. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2023.