Danh sách các loài ong nghệ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Danh sách này liệt kê các loài ong nghệ trên thế giới[1] và sử dụng cách phân loại phát sinh loài Bombus gần đây nhất.[2] Species are grouped by subgenus following the most recent revision.[3]

Alpigenobombus[sửa | sửa mã nguồn]

Alpinobombus[sửa | sửa mã nguồn]

Bombias[sửa | sửa mã nguồn]

Bombus sensu stricto[sửa | sửa mã nguồn]

 • Bombus affinis
 • Bombus cryptarum
 • Bombus franklini (cực kỳ hiếm hoặc có thể đã tuyệt chủng)
 • Bombus hypocrita
 • Bombus ignitus
 • Bombus jacobsoni
 • Bombus lantschouensis
 • Bombus longipennis
 • Bombus lucorum
 • Bombus magnus
 • Bombus minshanicus
 • Bombus occidentalis
 • Bombus patagiatus
 • Bombus sporadicus
 • Bombus terrestris
 • Bombus terricola
 • Bombus tunicatus

Cullumanobombus[sửa | sửa mã nguồn]

 • Bombus baeri
 • Bombus brachycephalus
 • Bombus coccineus
 • Bombus crotchii
 • Bombus cullumanus
 • Bombus ecuadorius
 • Bombus fraternus
 • Bombus funebris
 • Bombus griseocollis
 • Bombus handlirschi
 • Bombus haueri
 • Bombus hortulanus
 • Bombus macgregori
 • Bombus melaleucus
 • Bombus morrisoni
 • Bombus robustus
 • Bombus rohweri
 • Bombus rubicundus
 • Bombus rufocinctus
 • Bombus semenoviellus
 • Bombus tucumanus
 • Bombus unicus
 • Bombus vogti

Kallobombus[sửa | sửa mã nguồn]

Megabombus[sửa | sửa mã nguồn]

 • Bombus argillaceus
 • Bombus bicoloratus
 • Bombus consobrinus
 • Bombus czerskii
 • Bombus diversus
 • Bombus gerstaeckeri
 • Bombus hortorum
 • Bombus irisanensis
 • Bombus koreanus
 • Bombus longipes
 • Bombus melanopoda (cực kỳ hiếm hoặc có thể đã tuyệt chủng)
 • Bombus portchinsky
 • Bombus religiosus
 • Bombus ruderatus
 • Bombus saltuarius
 • Bombus securus
 • Bombus senex
 • Bombus supremus
 • Bombus sushkini
 • Bombus tichenkoi
 • Bombus trifasciatus
 • Bombus ussurensis

Melanobombus[sửa | sửa mã nguồn]

Mendacibombus[sửa | sửa mã nguồn]

Orientalibombus[sửa | sửa mã nguồn]

Psithyrus[sửa | sửa mã nguồn]

Pyrobombus[sửa | sửa mã nguồn]

Sibiricobombus[sửa | sửa mã nguồn]

Subterraneobombus[sửa | sửa mã nguồn]

Thoracobombus[sửa | sửa mã nguồn]

Thoracobombus
Thoracobombus

Hình ảnh[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ P. H. WILLIAMS. (1998) An annotated checklist of bumble bees with an analysis of patterns of description (Hymenoptera: Apidae, Bombini). Bulletin of The Natural History Museum (Entomology) 67: 79-152 [updated at http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/bombus/].
 2. ^ S. A. CAMERON, H. M. HINES, P. H. WILLIAMS. (2007) A comprehensive phylogeny of the bumble bees (Bombus). Biological Journal of the Linnean Society 91, 161–188.
 3. ^ P. H. WILLIAMS, S. A. CAMERON, H. M. HINES, B. CEDERBERG, P. RASMONT. (2008) A simplified subgeneric classification of the bumblebees (genus Bombus). Apidologie 39, [1–29].

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]