Danh sách các tiểu hành tinh/23601–23700

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Trang này là một phụ trang được nhúng vào trang Danh sách các tiểu hành tinh chính.
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
23601 - 1995 YC5 16 tháng 12 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
23602 - 1995 YK20 23 tháng 12 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
23603 - 1995 YM23 21 tháng 12 năm 1995 Haleakala NEAT
23604 - 1996 AL 11 tháng 1 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
23605 - 1996 AP 11 tháng 1 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
23606 - 1996 AS1 13 tháng 1 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
23607 - 1996 AR2 13 tháng 1 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
23608 Alpiapuane 1996 AC4 15 tháng 1 năm 1996 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli
23609 - 1996 AU6 12 tháng 1 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
23610 - 1996 AW7 12 tháng 1 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
23611 - 1996 BO3 27 tháng 1 năm 1996 Oohira T. Urata
23612 Ramzel 1996 BJ4 22 tháng 1 năm 1996 Socorro R. Weber
23613 - 1996 EK6 11 tháng 3 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
23614 - 1996 FX 18 tháng 3 năm 1996 Haleakala NEAT
23615 1996 FK12 28 tháng 3 năm 1996 Siding Spring R. H. McNaught
23616 - 1996 HY10 17 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
23617 Duna 1996 HM13 17 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
23618 - 1996 JS5 11 tháng 5 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
23619 - 1996 JX7 12 tháng 5 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
23620 - 1996 LS2 11 tháng 6 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
23621 - 1996 PA 5 tháng 8 năm 1996 Siding Spring G. J. Garradd
23622 - 1996 RW29 12 tháng 9 năm 1996 La Silla Uppsala-DLR Trojan Survey
23623 - 1996 TR29 7 tháng 10 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
23624 1996 UX3 29 tháng 10 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
23625 Gelfond 1996 WX 19 tháng 11 năm 1996 Prescott P. G. Comba
23626 - 1996 XD3 3 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
23627 - 1996 XG19 8 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
23628 Ichimura 1996 XZ31 8 tháng 12 năm 1996 Chichibu N. Sato
23629 - 1996 YR 20 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
23630 - 1996 YA3 30 tháng 12 năm 1996 Chichibu N. Sato
23631 - 1997 AG 2 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
23632 - 1997 AQ 2 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
23633 - 1997 AF3 4 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
23634 - 1997 AY3 6 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
23635 - 1997 AH4 6 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
23636 - 1997 AJ4 6 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
23637 1997 AM6 4 tháng 1 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
23638 Nagano 1997 AV6 6 tháng 1 năm 1997 Chichibu N. Sato
23639 - 1997 AN7 9 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
23640 - 1997 AY7 2 tháng 1 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
23641 - 1997 AU10 9 tháng 1 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
23642 - 1997 AD15 9 tháng 1 năm 1997 Oohira T. Urata
23643 - 1997 AQ15 12 tháng 1 năm 1997 Haleakala NEAT
23644 Yamaneko 1997 AW17 13 tháng 1 năm 1997 Kuma Kogen A. Nakamura
23645 - 1997 BJ2 30 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
23646 - 1997 BX2 30 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
23647 - 1997 BR3 31 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
23648 Kolář 1997 CB 1 tháng 2 năm 1997 Ondřejov L. Šarounová
23649 Tohoku 1997 CJ5 1 tháng 2 năm 1997 Chichibu N. Sato
23650 - 1997 CU5 7 tháng 2 năm 1997 Kleť Kleť
23651 - 1997 CN12 3 tháng 2 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
23652 - 1997 CW19 12 tháng 2 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
23653 - 1997 CE21 6 tháng 2 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
23654 - 1997 CC26 13 tháng 2 năm 1997 Oohira T. Urata
23655 - 1997 CG26 14 tháng 2 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
23656 - 1997 CK26 14 tháng 2 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
23657 1997 CB28 6 tháng 2 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
23658 1997 CC28 6 tháng 2 năm 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
23659 - 1997 EH 1 tháng 3 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
23660 - 1997 ED5 4 tháng 3 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
23661 - 1997 EL16 5 tháng 3 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
23662 - 1997 ES17 3 tháng 3 năm 1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe
23663 Kalou 1997 EG18 10 tháng 3 năm 1997 Arbonne-la-Forêt M. Meunier
23664 - 1997 EP25 5 tháng 3 năm 1997 Oohira T. Urata
23665 - 1997 EU46 12 tháng 3 năm 1997 La Silla E. W. Elst
23666 - 1997 FT1 30 tháng 3 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
23667 - 1997 FM4 31 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR
23668 - 1997 FR4 31 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR
23669 - 1997 FB5 31 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR
23670 - 1997 GX14 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
23671 - 1997 GX18 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
23672 - 1997 GR21 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
23673 - 1997 GB23 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
23674 - 1997 GJ23 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
23675 - 1997 GU23 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
23676 - 1997 GR25 4 tháng 4 năm 1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe
23677 - 1997 GV32 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
23678 - 1997 GW32 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
23679 - 1997 GM33 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
23680 - 1997 GL34 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
23681 - 1997 GC36 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
23682 - 1997 GT40 7 tháng 4 năm 1997 La Silla E. W. Elst
23683 - 1997 HO1 28 tháng 4 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
23684 - 1997 HB10 30 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
23685 Toaldo 1997 JV 1 tháng 5 năm 1997 Bologna Osservatorio San Vittore
23686 Songyuan 1997 JZ7 8 tháng 5 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
23687 - 1997 JA11 8 tháng 5 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
23688 - 1997 JJ11 3 tháng 5 năm 1997 La Silla E. W. Elst
23689 - 1997 JC13 3 tháng 5 năm 1997 La Silla E. W. Elst
23690 1997 JD14 9 tháng 5 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
23691 - 1997 JN16 3 tháng 5 năm 1997 La Silla E. W. Elst
23692 1997 KA 20 tháng 5 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
23693 - 1997 KU2 30 tháng 5 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
23694 - 1997 KZ3 29 tháng 5 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
23695 - 1997 MS4 28 tháng 6 năm 1997 Socorro LINEAR
23696 - 1997 MV4 28 tháng 6 năm 1997 Socorro LINEAR
23697 - 1997 MK9 26 tháng 6 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
23698 1997 NA3 4 tháng 7 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
23699 Paulgordan 1997 ND3 8 tháng 7 năm 1997 Prescott P. G. Comba
23700 - 1997 OZ 25 tháng 7 năm 1997 Majorca R. Pacheco, À. López
... Trước · Danh sách các tiểu hành tinh · Sau ...


Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]