Danh sách các tiểu hành tinh/23901–24000

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Trang này là một phụ trang được nhúng vào trang Danh sách các tiểu hành tinh chính.
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
23901 1998 SU62 25 tháng 9 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
23902 - 1998 SN64 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
23903 - 1998 SK65 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
23904 Amytang 1998 SE70 21 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23905 - 1998 SQ70 21 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
23906 - 1998 SB72 21 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
23907 - 1998 SH72 21 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
23908 - 1998 SL80 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23909 - 1998 SZ96 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23910 - 1998 SP115 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23911 - 1998 SF128 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23912 - 1998 SU128 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23913 - 1998 SB129 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23914 - 1998 SO129 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23915 - 1998 SN130 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23916 - 1998 SD131 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23917 - 1998 SV132 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23918 - 1998 SH133 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23919 - 1998 SV134 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23920 - 1998 SE135 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23921 - 1998 SH135 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23922 Tawadros 1998 SR135 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23923 - 1998 SA137 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23924 Premt 1998 SX140 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23925 - 1998 SZ140 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23926 - 1998 SU141 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23927 - 1998 SS144 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
23928 Darbywoodard 1998 ST160 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
23929 - 1998 SU163 18 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
23930 - 1998 SX163 18 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
23931 - 1998 SV164 21 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
23932 - 1998 TN2 13 tháng 10 năm 1998 Caussols ODAS
23933 - 1998 TD3 14 tháng 10 năm 1998 Catalina CSS
23934 - 1998 TN5 13 tháng 10 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
23935 - 1998 TU6 13 tháng 10 năm 1998 Višnjan Observatory K. Korlević
23936 - 1998 TV6 13 tháng 10 năm 1998 Višnjan Observatory K. Korlević
23937 Delibes 1998 TR15 15 tháng 10 năm 1998 Caussols ODAS
23938 - 1998 TR33 14 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
23939 - 1998 TV33 14 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
23940 - 1998 UE 16 tháng 10 năm 1998 Catalina CSS
23941 - 1998 UW1 16 tháng 10 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
23942 - 1998 UX1 16 tháng 10 năm 1998 Višnjan Observatory K. Korlević
23943 - 1998 UO2 20 tháng 10 năm 1998 Caussols ODAS
23944 Dusser 1998 UR3 20 tháng 10 năm 1998 Caussols ODAS
23945 - 1998 US4 20 tháng 10 năm 1998 Caussols ODAS
23946 Marcelleroux 1998 UL6 22 tháng 10 năm 1998 Caussols ODAS
23947 - 1998 UH16 23 tháng 10 năm 1998 Caussols ODAS
23948 - 1998 UQ18 25 tháng 10 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
23949 Dazapata 1998 UP21 28 tháng 10 năm 1998 Socorro LINEAR
23950 - 1998 UM24 18 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
23951 - 1998 UX25 18 tháng 10 năm 1998 La Silla E. W. Elst
23952 - 1998 UU28 18 tháng 10 năm 1998 La Silla E. W. Elst
23953 - 1998 UV30 18 tháng 10 năm 1998 La Silla E. W. Elst
23954 - 1998 UT35 28 tháng 10 năm 1998 Socorro LINEAR
23955 - 1998 UO44 18 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
23956 - 1998 VD9 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
23957 - 1998 VL16 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
23958 - 1998 VD30 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
23959 - 1998 VZ36 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
23960 - 1998 VL37 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
23961 - 1998 VL39 11 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
23962 - 1998 WO1 18 tháng 11 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
23963 - 1998 WY8 18 tháng 11 năm 1998 Chichibu N. Sato
23964 - 1998 WR15 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
23965 - 1998 WP16 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
23966 - 1998 WO22 18 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
23967 - 1998 XQ12 14 tháng 12 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
23968 - 1998 XA13 8 tháng 12 năm 1998 Caussols ODAS
23969 - 1998 XF78 15 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
23970 - 1998 YP6 21 tháng 12 năm 1998 Caussols ODAS
23971 - 1998 YU9 25 tháng 12 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević, M. Jurić
23972 - 1999 AA 3 tháng 1 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
23973 1999 CA4 5 tháng 2 năm 1999 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
23974 - 1999 CK12 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
23975 Akran 1999 CU81 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
23976 - 1999 DZ6 23 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
23977 - 1999 GW6 14 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
23978 - 1999 JF21 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
23979 - 1999 JL82 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
23980 Ogden 1999 JA124 14 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
23981 Patjohnson 1999 LC4 9 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR
23982 - 1999 LM12 9 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR
23983 - 1999 NS11 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
23984 - 1999 NC42 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
23985 - 1999 NB53 12 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
23986 - 1999 NZ53 12 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
23987 - 1999 NB63 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
23988 Maungakiekie 1999 RB 2 tháng 9 năm 1999 Auckland I. P. Griffin
23989 Farpoint 1999 RF 3 tháng 9 năm 1999 Farpoint G. Hug, G. Bell
23990 Springsteen 1999 RM1 4 tháng 9 năm 1999 Auckland I. P. Griffin
23991 - 1999 RD3 6 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
23992 Markhobbs 1999 RO11 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
23993 - 1999 RS13 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
23994 Mayhan 1999 RA14 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
23995 Oechsle 1999 RX17 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
23996 - 1999 RT27 8 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
23997 - 1999 RW27 8 tháng 9 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
23998 - 1999 RP29 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
23999 Rinner 1999 RA33 9 tháng 9 năm 1999 Saint-Michel-sur-Meurthe L. Bernasconi
24000 Patrickdufour 1999 RB33 10 tháng 9 năm 1999 Saint-Michel-sur-Meurthe L. Bernasconi
... Trước · Danh sách các tiểu hành tinh · Sau ...


Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]