Danh sách các tiểu hành tinh/24401–24500

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
24401 - 2000 AS192 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
24402 - 2000 AT192 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
24403 - 2000 AX193 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
24404 - 2000 AB194 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
24405 - 2000 AT197 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
24406 - 2000 AR199 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
24407 - 2000 AJ200 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
24408 - 2000 AH214 6 tháng 1 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
24409 Caninquinn 2000 AH235 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
24410 Juliewalker 2000 AZ236 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
24411 - 2000 AU240 7 tháng 1 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
24412 - 2000 AM243 7 tháng 1 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
24413 - 2000 AN243 7 tháng 1 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
24414 2000 AJ246 13 tháng 1 năm 2000 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
24415 - 2000 AA251 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
24416 - 2000 BF2 25 tháng 1 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
24417 - 2000 BK5 27 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
24418 - 2000 BA7 27 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
24419 - 2000 BE16 29 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
24420 - 2000 BU22 29 tháng 1 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
24421 - 2000 BQ33 30 tháng 1 năm 2000 Catalina CSS
24422 Helentressa 2000 CF3 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
24423 - 2000 CR3 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
24424 - 2000 CS5 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
24425 - 2000 CW6 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
24426 - 2000 CR12 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
24427 - 2000 CN21 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
24428 - 2000 CZ26 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
24429 - 2000 CV27 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
24430 - 2000 CN35 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
24431 - 2000 CR45 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
24432 Elizamcnitt 2000 CT48 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
24433 - 2000 CF83 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
24434 - 2000 CY112 7 tháng 2 năm 2000 Catalina CSS
24435 - 2000 DN 23 tháng 2 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
24436 - 2000 ES56 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
24437 - 2000 EW93 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
24438 Michaeloy 2000 EV94 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
24439 - 2000 EM144 3 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
24440 - 2000 FB1 26 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
24441 - 2000 FM29 27 tháng 3 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
24442 - 2000 GM122 10 tháng 4 năm 2000 Haleakala NEAT
24443 - 2000 OG 21 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
24444 - 2000 OP32 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
24445 - 2000 PM8 2 tháng 8 năm 2000 Mauna Kea C. Veillet
24446 - 2000 PR25 4 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
24447 - 2000 QY1 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
24448 - 2000 QE42 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
24449 - 2000 QL63 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
24450 Victorchang 2000 QC69 29 tháng 8 năm 2000 Reedy Creek J. Broughton
24451 - 2000 QS104 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
24452 - 2000 QU167 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
24453 - 2000 QG173 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
24454 - 2000 QF198 29 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
24455 - 2000 QF222 21 tháng 8 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
24456 - 2000 RO25 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
24457 - 2000 RX76 6 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
24458 - 2000 RP100 5 tháng 9 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
24459 - 2000 RF103 5 tháng 9 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
24460 - 2000 RF105 7 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
24461 - 2000 SZ3 20 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
24462 - 2000 SS107 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
24463 - 2000 SO123 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
24464 Williamkalb 2000 SX124 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
24465 - 2000 SX155 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
24466 - 2000 SC156 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
24467 - 2000 SS165 23 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
24468 - 2000 SY221 16 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
24469 - 2000 SN287 16 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
24470 - 2000 SJ310 16 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
24471 - 2000 SH313 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
24472 - 2000 SY317 30 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
24473 - 2000 UK98 25 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
24474 Ananthram 2000 VE2 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
24475 - 2000 VN2 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
24476 - 2000 WE68 29 tháng 11 năm 2000 Fountain Hills C. W. Juels
24477 - 2000 WH87 20 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
24478 - 2000 WC145 21 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
24479 - 2000 WU157 30 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
24480 - 2000 WA191 19 tháng 11 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
24481 - 2000 XO9 1 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
24482 - 2000 XV49 4 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
24483 - 2000 XK50 4 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
24484 Chester 2000 YV49 30 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
24485 - 2000 YL102 28 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
24486 - 2000 YR102 28 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
24487 - 2000 YT105 28 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
24488 Eliebochner 2000 YY111 30 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
24489 - 2000 YC117 30 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
24490 - 2000 YK122 28 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
24491 - 2000 YT123 28 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
24492 Nathanmonroe 2000 YQ131 30 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
24493 McCommon 2000 YT131 30 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
24494 Megmoulding 2000 YH132 30 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
24495 - 2001 AV1 2 tháng 1 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
24496 - 2001 AV17 2 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
24497 - 2001 AE18 2 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
24498 - 2001 AC25 4 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
24499 - 2001 AL30 4 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
24500 - 2001 AX33 4 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
... Trước · Danh sách các tiểu hành tinh · Sau ...


Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]