Danh sách các tiểu hành tinh/24501–24600

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
24501 - 2001 AN37 5 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
24502 - 2001 AT38 1 tháng 1 năm 2001 Kitt Peak Spacewatch
24503 - 2001 AJ42 3 tháng 1 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
24504 - 2001 AD45 15 tháng 1 năm 2001 Oizumi T. Kobayashi
24505 - 2001 BZ 17 tháng 1 năm 2001 Oizumi T. Kobayashi
24506 - 2001 BS15 21 tháng 1 năm 2001 Oizumi T. Kobayashi
24507 - 2001 BH18 19 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
24508 - 2001 BL26 20 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
24509 Joycechai 2001 BT27 20 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
24510 - 2001 BY31 20 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
24511 - 2001 BM33 20 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
24512 - 2001 BK35 20 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
24513 - 2001 BL35 20 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
24514 - 2001 BB58 21 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
24515 - 2001 BN58 21 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
24516 - 2001 BB66 26 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
24517 Omattage 2001 BN71 29 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
24518 - 2001 BR76 26 tháng 1 năm 2001 Kitt Peak Spacewatch
24519 - 2001 CH 1 tháng 2 năm 2001 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
24520 Abramson 2001 CW1 1 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24521 - 2001 CZ1 1 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24522 - 2001 CO2 1 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24523 Sanaraoof 2001 CV3 1 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24524 Kevinhawkins 2001 CY3 1 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24525 - 2001 CS4 1 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24526 Desai 2001 CA5 1 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24527 - 2001 CA6 1 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24528 - 2001 CP11 1 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24529 Urbach 2001 CW17 2 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24530 - 2001 CP18 2 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24531 - 2001 CE21 2 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24532 - 2001 CY21 1 tháng 2 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
24533 - 2001 CR27 2 tháng 2 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
24534 - 2001 CX27 2 tháng 2 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
24535 - 2001 CA28 2 tháng 2 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
24536 - 2001 CN33 13 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24537 - 2001 CB35 13 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24538 Charliexie 2001 DM5 16 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24539 - 2001 DP5 16 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24540 - 2001 DJ16 16 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24541 Hangzou 2001 DO16 16 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24542 - 2001 DD17 16 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24543 - 2001 DH19 16 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24544 - 2001 DT19 16 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24545 - 2001 DP25 17 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24546 Darnell 2001 DE35 19 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24547 Stauber 2001 DV36 19 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24548 Katieeverett 2001 DW42 19 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24549 Jaredgoodman 2001 DB69 19 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24550 - 2001 DM71 19 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
24551 - 2048 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24552 - 2226 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24553 - 2590 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24554 - 2608 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24555 - 2839 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24556 - 3514 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24557 - 3521 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24558 - 4037 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24559 - 4148 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24560 - 4517 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24561 - 4646 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24562 - 4647 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24563 - 4858 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24564 - 6056 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24565 - 6577 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24566 - 6777 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24567 - 6790 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24568 - 6794 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24569 - 9609 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24570 - 2153 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24571 - 2179 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24572 - 2221 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24573 - 2237 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24574 - 3312 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24575 - 3314 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24576 - 4406 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24577 - 4841 T-1 13 tháng 5 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24578 - 1036 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24579 - 1320 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24580 - 1414 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24581 - 1474 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24582 - 2085 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24583 - 2197 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24584 - 3256 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24585 - 4201 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24586 - 4230 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24587 Kapaneus 4613 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24588 - 4733 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24589 - 5128 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24590 - 1156 T-3 17 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24591 - 2139 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24592 - 3039 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24593 - 3041 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24594 - 3138 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24595 - 3230 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24596 - 3574 T-3 12 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24597 - 4292 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24598 - 4366 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24599 - 5099 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
24600 - 1971 UQ 16 tháng 10 năm 1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
... Trước · Danh sách các tiểu hành tinh · Sau ...


Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]