Dung tích toàn phần

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Gross Tonnage (GT)- Dung tích (dung tải) toàn phần

Theo Điều 7 của công ước về dung tải (Tonnage) 1969 và có hiệu lực từ 1982, dung tích toàn phần áp dụng cho các tàu biển có chiều dài bằng hoặc hơn 24m thay thế cho dung tích đăng ký toàn phần (Gross Register Tonnage) trước kia và bao gồm toàn bộ không gian khép kín của tàu, được đo theo một công thức quy định:

- Dung tích toàn bộ các hầm chứa hàng hoặc buồng chứa hành khách nếu có.

- Dung tích buồng máy

- Dung tích toàn bộ các kho chứa nhiên liệu, nước ngọt và thực phẩm.

- Dung tích buồng ăn, buồng ngủ câu lạc bộ thuyền viên.

- Dung tích buồng hải đồ và điện báo thông tin, nhưng không bao gồm dung tích buồng lái, buồng vệ sinh và lối đi lại, dung tích đáy đôi.

Đơn vị đo dung tích tàu là MT (1 MT = 1 m^3) (đơn vị đo dung tích đăng ký cũ: 1RT = 100 cubic feet)

Tổng dung tích (dung tải) của tàu (GT: Gross Tonnage) được xác định theo công thức sau:

GT = K1. V (1)

Trong đó: V = tổng thể tích các không gian kín của tàu, tính bằng mét khối (m3)

K1 = 0,2 + 0,02.Log10V (hoặc lấy theo bảng ở phụ lục chương 2 trong Tonnage 69)

Bảng phụ lục chương 2

Từ công thức (1), ta thấy hệ số K1 không có đơn vị nhưng V được tính bằng m3 nên thứ nguyên của GT cũng là m3 (tấn) nhưng hệ số K trong bảng tra trong tonage 69 có đơn vị là 1/m3 nên khi nhân vào triệt tiêu luôn --> GRT hay GT không có thứ nguyên có thể giải thích là nó là 1 hàm số để tính dung tích tất cả không gian khép kín của tàu,và dựa vào công thức để chứng minh là được

GRT và NRT: Dung tích đăng ký toàn phần và Dung tích đăng ký thuần(ròng) của tàu,mà một số người vẫn quen gọi không chính xác là Trọng tải đăng ký.

Đơn vị đo trọng tải là KG (kilogam lực) và Tấn trọng lượng (3 loại:MT.LTvà ST) Deadweight và Displacement của tàu đo bằng đơn vị này, còn GRT và NRT đơn vị đo của nó là Tônnô và 1 Tônnô = 2.83m3.Vì thế mà trong Particular của tàu, giá trị của nó bao giừ cũng nhỏ hơn Displacement và Deadweight.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]