Tập tin này từ Wikimedia Commons

Tập tin:Aggertalhoehle02.jpg

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tập tin gốc(2.592×1.944 điểm ảnh, kích thước tập tin: 3,12 MB, kiểu MIME: image/jpeg)

Miêu tả
Deutsch: Aggertalhöhle in Engelskirchen-Ründeroth
Ngày tạo ra
Nguồn gốc Tác phẩm do chính người tải lên tạo ra
Tác giả A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace)
Giấy phép
(Dùng lại tập tin)
Click here to see my user page on Commons
Flag of Russia.svg
Нажмите сюда, чтобы узнать о лицензии и условиях использования этой фотографии

Эта фотография сделана мной, участником A.Savin.
Если Вы хотите использовать её вне проектов фонда Викимедиа, то Вам необходимо выбрать один из следующих двух вариантов:

  • Упомяните меня в качестве фотографа: проставьте подпись «© A.Savin, WikiCommons» под фотографией или так, чтобы она была видна после нажатия на фотографию
  • Свяжитесь со мной, чтобы приобрести индивидуальную лицензию согласно Вашим пожеланиям

При соблюдении первого из вышеуказанных условий информировать меня о факте использования фотографии не обязательно, но в случае использования Вами этой фотографии в печатном издании я буду признателен, если Вы всё же сообщите мне об этом.

Для получения дополнительной информации посетите нас на сайте WikiPhoto.Space
Flag of the United Kingdom.svg
Click here to learn more about the license and terms of re-usage of this photo

This photo is taken by me, A.Savin.
If you want to reuse it outside Wikimedia Foundation projects, please choose between two options:

  • Credit me as photographer: place the notice «© A.Savin, WikiCommons» either below the photo, or the way it is visible after clicking on the photo
  • Contact me to purchase an individual license of your preference

If you choose the first option, it is not mandatory to inform me about the usage. As a courtesy, however, please let me know about any usage of this photo in a printed medium. Thanks in advance.

For additional information, please visit us on WikiPhoto.Space
Flag of Germany.svg
Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren über die Lizenz und Weiternutzungsbedingungen für dieses Foto

Dieses Foto wurde erstellt von mir, Benutzer A.Savin.
Wenn Sie es außerhalb von Wikimedia Foundation Projekten nutzen wollen, wählen Sie eine der beiden folgenden Optionen aus:

  • Kennzeichnen Sie mich als Fotografen: Platzieren Sie den Vermerk «© A.Savin, WikiCommons» unter dem Foto oder machen Sie ihn beim Anklicken des Fotos sichtbar
  • Kontaktieren Sie mich, um eine individuelle Lizenz nach Ihren Wünschen zu erwerben

Bei Autorenkennzeichnung ist es nicht erforderlich, mich über die Weiternutzung zu unterrichten. Dennoch werde ich Ihnen dankbar sein, wenn Sie mir etwaige Nutzung dieses Fotos in einem gedruckten Medium melden und ggf. ein Belegexemplar hiervon zukommen lassen.

Für weitere Infos besuchen Sie uns auf WikiPhoto.Space
Due to incompatibility of its license with Facebook's licensing terms, it is not permitted to upload this photo to Facebook. Follow this link for details.
Licence Art Libre Copyleft: Công trình nghệ thuật này là miễn phí; bạn được tự do tái phân phối và/hoặc sửa đổi nó dưới những điều kiện của Giấy phép Nghệ thuật Tự do. Có thể đọc nguyên văn giấy phép này tại trang Copyleft Attitudenhững trang khác.
w:vi:Creative Commons

ghi công chia sẻ tương tự

Tác phẩm này được phát hành theo giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự, các phiên bản 3.0 Chưa chuyển đổi, 2.5 Chung, 2.0 Chung, và 1.0 Chung.
Bạn được tự do:
  • chia sẻ – sao chép, phân phối và chuyển giao tác phẩm
  • pha trộn – để chuyển thể tác phẩm
Theo các điều kiện sau:
  • ghi công – Bạn phải ghi công tương ứng, cung cấp một liên kết đến giấy phép, và cho thấy các thay đổi có được thực hiện hay không. Bạn có thể làm điều đó bằng bất ký cách nào hợp lý, nhưng không phải bằng các cách gợi ý rằng người cho phép ủng hộ bạn hay việc sử dụng của bạn.
  • chia sẻ tương tự – Nếu bạn thay thế, biến đổi, hoặc làm tác phẩm khác dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ được phân phối tác phẩm mới tạo ra với một giấy phép y hệt, tương tự hoặc tương thích.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại22:29, ngày 16 tháng 4 năm 2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:29, ngày 16 tháng 4 năm 20082.592×1.944 (3,12 MB)A.Savin{{Information |Description={{de|Aggertalhöhle in Engelskirchen-Ründeroth}} |Source=own photo |Date=2008-04-11 |Author=~~~ |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0}} }} Category:Aggertalhöhle [[Category:Myotis myotis]
Có 1 trang tại Wikipedia tiếng Việt có liên kết đến tập tin (không hiển thị trang ở các dự án khác):

Sử dụng tập tin toàn cục

Các wiki sau đang sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình