Tập tin này từ Wikimedia Commons

Tập tin:Hồ Tây.jpg

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tập tin gốc(1.759×1.094 điểm ảnh, kích thước tập tin: 1,33 MB, kiểu MIME: image/jpeg)

Miêu tả

Miêu tả
Tiếng Việt: Hồ Tây nhìn từ phía chùa Tĩnh Lâu
Ngày tạo ra (ngày tải lên ban đầu)
Nguồn gốc Chuyển từ vi.wikipedia sang Commons.
Tác giả Lưu Ly tại Wikipedia Tiếng Việt

Giấy phép

PD-icon.svg
Tác phẩm này đã được tác giả của nó, Lưu Ly tại Wikimedia Commons , phát hành vào phạm vi công cộng. Điều này có hiệu lực trên toàn thế giới.
Trong trường hợp không khả thi về mặt luật pháp:
Lưu Ly cho phép tất cả mọi người được quyền sử dụng tác phẩm này với bất cứ mục đích nào, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, trừ phi luật pháp yêu cầu những điều kiện đó.


Nhật trình tải lên đầu tiên

The original description page was here. All following user names refer to vi.wikipedia.
Ngày/Giờ Kích cỡ Thành viên Miêu tả
2008-09-29 13:52 1759×1094× (1390913 bytes) Lưu Ly Thay ảnh tốt hơn

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại15:39, ngày 23 tháng 4 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:39, ngày 23 tháng 4 năm 20171.759×1.094 (1,33 MB)PrennTransferred from vi.wikipedia

Chưa có trang nào ở Wikipedia tiếng Việt liên kết đến tập tin này.

Đặc tính hình