Tập tin này từ Wikimedia Commons

Tập tin:M87 jet.jpg

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tập tin gốc(1.222×1.276 điểm ảnh, kích thước tập tin: 1,71 MB, kiểu MIME: image/jpeg)

Miêu tả

Miêu tả
English: Black Hole-Powered Jet of Electrons and Sub-Atomic Particles Streams From Center of Galaxy M87
Čeština: Výtrysk plazmatu z jádra galaxie M87, který vychází z okolí černé díry
Ngày tạo ra
Nguồn gốc HubbleSite: gallery, release.
Tác giả NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

VI seal

This image has been assessed under the valued image criteria and is considered the most valued image on Commons within the scope: Messier 87. You can see its nomination here.

Giấy phép

Public domain This file is in the public domain because it was created by NASA and ESA. NASA Hubble material (and ESA Hubble material prior to 2009) is copyright-free and may be freely used as in the public domain without fee, on the condition that only NASA, STScI, and/or ESA is credited as the source of the material. This license does not apply if ESA material created after 2008 or source material from other organizations is in use.
The material was created for NASA by Space Telescope Science Institute under Contract NAS5-26555, or for ESA by the Hubble European Space Agency Information Centre. Copyright statement at hubblesite.org or 2008 copyright statement at spacetelescope.org.
For material created by the European Space Agency on the spacetelescope.org site since 2009, use the {{ESA-Hubble}} tag.
Hubble 01.jpg

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại10:51, ngày 14 tháng 3 năm 2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:51, ngày 14 tháng 3 năm 20071.222×1.276 (1,71 MB)Tevatron~commonswiki{{Information |Description= Streaming out from the center of the galaxy M87 like a cosmic searchlight is one of nature's most amazing phenomena, a black-hole-powered jet of electrons and other sub-atomic particles traveling at nearly the speed of light. I
13:47, ngày 28 tháng 7 năm 2005Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:47, ngày 28 tháng 7 năm 20051.222×1.276 (1,71 MB)Dbenbenn1222 x 1276 version, from http://imgsrc.hubblesite.org/hu/db/2000/20/images/a/formats/full_jpg.jpg
20:52, ngày 9 tháng 4 năm 2005Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:52, ngày 9 tháng 4 năm 2005611×638 (42 kB)Bebenko~commonswikifrom http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2000/20/ {{PD-USGov-NASA}} M87 jet.jpg

Sử dụng tập tin toàn cục

Các wiki sau đang sử dụng tập tin này:

Xem tập tin này đang dùng ở đâu toàn hệ thống.