Tập tin này từ Wikimedia Commons

Tập tin:Random-data-plus-trend-r2.png

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Random-data-plus-trend-r2.png(601×447 điểm ảnh, kích thước tập tin: 9 kB, kiểu MIME: image/png)

Image of random data plus trend, with best-fit line and different smoothings

The data is 1000 points (plotted in black), with an increasing trend of 1-in-100, with random normal noise of standard deviation 10 superimposed. The red-line is the same data but averaged every 10 points. The blue line is averaged every 100 points.

For the three series, the least squares fit line is virtually the same, with a slope of 0.01, as expected.

The r2 fit for the raw data is 0.08; for the 10-pt-filtered, 0.57; for 100-pt-filtered, 0.97.

Ignoring autocorrelation, a confidence limit for the slope of the fit line is [0.0082, 0.0127] for the raw data (which include 0.01, as it should). For the 10-pt-filtered the limits are slightly narrower at [0.0084, 0.0125] and for the 100pt-filtering the limits are again slightly narrower.

So what does that all mean?

  • for the raw data, the simple trend line explains almost none of the variance of the time series (only 8%).
  • for the 100-pt filtering, the trend line explains almost all of the data (97%).
  • nonetheless, the trend lines are almost identical as are the confidence levels.

The time series are, of course, very closely related: the same except for the filtering. This shows that a low r2 value should not be interpreted as evidence of lack of trend.

Source code

Source in IDL. pp_regress and reg_explain not given.

n=1000

data=10*randomn(seed,n)+indgen(n)/100.
y=indgen(n)
y1=y(indgen(n/10)*10+5)
y2=y(indgen(n/100)*100+5*10)

ret=pp_regress(y,data)
print,reg_explain(ret)

data1=reform(data,10,n/10)
data1=avg(data1,0)

ret1=pp_regress(y1,data1)
print,reg_explain(ret1)

data2=reform(data,100,n/100)
data2=avg(data2,0)

ret2=pp_regress(y2,data2)
print,reg_explain(ret2)

plot,y,data,yr=[-20,30]
pp_regress_plot,ret,th=3

oplot,y1,data1,col=2,th=3
oplot,y2,data2,col=3,th=3


GNU head Bạn có quyền sao chép, sử dụng và/hoặc sửa đổi Tài liệu này theo những điều khoản được quy định trong Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, phiên bản 1.2 hoặc các phiên bản mới hơn được Quỹ Phần mềm Tự do quy định; ngoại trừ những phần không được sửa đổi, bìa trước và bìa sau. Bạn có thể xem giấy phép nói trên ở phần “Giấy phép Tài liệu Tự do GNU”.
w:vi:Creative Commons
ghi công chia sẻ tương tự
Tập tin này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi
Bạn được tự do:
  • chia sẻ – sao chép, phân phối và chuyển giao tác phẩm
  • pha trộn – để chuyển thể tác phẩm
Theo các điều kiện sau:
  • ghi công – Bạn phải ghi công tương ứng, cung cấp một liên kết đến giấy phép, và cho thấy các thay đổi có được thực hiện hay không. Bạn có thể làm điều đó bằng bất ký cách nào hợp lý, nhưng không phải bằng các cách gợi ý rằng người cho phép ủng hộ bạn hay việc sử dụng của bạn.
  • chia sẻ tương tự – Nếu bạn thay thế, biến đổi, hoặc làm tác phẩm khác dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ được phân phối tác phẩm mới tạo ra với một giấy phép y hệt, tương tự hoặc tương thích.
Thẻ quyền này được thêm vào tập tin trong nỗ lực cập nhật giấy phép GFDL.

Chuyển từ en.wikipedia sang Commons by Maksim.

The original description page was here. All following user names refer to en.wikipedia.
date/time username edit summary
21:25, 20 December 2004 en:User:Quadell (tagged)
22:13, 14 August 2004 en:User:Danakil (fmt)
21:17, 14 August 2004 en:User:William M. Connolley (Add code.)
14:05, 12 August 2004 en:User:William M. Connolley (I bumped up the SD to make the point obvious.)
14:00, 12 August 2004 en:User:William M. Connolley (Comments)
13:50, 12 August 2004 en:User:William M. Connolley (...partial before reload)
13:32, 12 August 2004 en:User:William M. Connolley (Image of random data plus trend, with best-fit line and different smoothings)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại19:19, ngày 20 tháng 3 năm 2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:19, ngày 20 tháng 3 năm 2006601×447 (9 kB)MaksimLa bildo estas kopiita de wikipedia:en. La originala priskribo estas: '''Image of random data plus trend, with best-fit line and different smoothings''' {{GFDL}} The data is 1000 points, with a trend of 1-in-100, with random normal noise of SD 10 super
Có 1 trang tại Wikipedia tiếng Việt có liên kết đến tập tin (không hiển thị trang ở các dự án khác):

Sử dụng tập tin toàn cục

Các wiki sau đang sử dụng tập tin này: