Tập tin này từ Wikimedia Commons

Tập tin:U.S. President Eisenhower visited TAIWAN 美國總統艾森豪於1960年6月訪問臺灣台北時與蔣中正總統-2.jpg

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tập tin gốc(1.102×689 điểm ảnh, kích thước tập tin: 511 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Miêu tả

Miêu tả
中文: 美国总统艾森豪威尔于1960年6月18-19日访问台湾省台北市时,与蒋中正总统搭乘敞篷车前往圆山行馆途中接受热情群众夹道欢迎,周围由宪兵摩托车连护卫警戒。将总统与总统夫人宋美龄亲赴松山机场迎接,艾森豪威尔总统于傍晚在总统府前广场对50万群众发表演说。两国总统发表联合公报,稳固邦谊,谴责中共对金门隔日炮击的恶行,也依照1954年的《中美共同防御条约》继续保卫台澎金马。艾森豪威尔与蒋中正在第二次世界大战中分别担任欧洲及中国战区的盟军统帅,艾森豪威尔在1943年随富兰克林·罗斯福总统参加开罗会议,曾会晤中华民国代表,国民政府军事委员会委员长蒋中正伉俪。
中文(繁體)‎: 美國總統艾森豪於1960年6月18-19日訪問臺灣省臺北市時與蔣中正總統搭敞篷車前往圓山行館途中接受熱情群眾夾道歡迎,周遭由憲兵機車連維護警戒。蔣總統與蔣夫人宋美齡親赴松山機場迎接, 艾森豪總統並於傍晚在總統府前廣場對50萬群眾發表演說。兩國總統發表聯合公報, 穩固邦誼,譴責中共對金門隔日砲擊之惡行,也依1954年的《中美共同防禦條約》繼續保衛台澎金馬。艾森豪與蔣中正在第二次世界大戰中分別擔任歐洲及中國戰區的盟軍統帥, 艾帥並曾於1943年隨小羅斯福總統參加開羅會議, 會見過中華民國代表國民政府軍事委員會委員長蔣中正伉儷。
English: With President Chiang Kai-shek of the Republic of China, the U.S. President Dwight D. Eisenhower waved hands to Taiwanese people during his visit to Taipei, Taiwan in June 1960. The two Presidents issued a Joint Communique reaffirming solidarity, stating that, according to the 1954 Sino-American Mutual Defense Treaty, Kinmen and Matsu islands were closely related to the defense of Taiwan, and condemning the Communist China's artillery bombardment against Kinmen. Chiang was the Supreme Commander of Allied forces in the China war zone while Eisenhower was the Supreme Allied Commander Europe. Chiang met President Franklin D. Roosevelt and British Prime Minister Winston Churchill at the Cairo Conference in 1943 while Eisenhower also attended the meeting.
Ngày tạo ra
Nguồn gốc http://ccy1929.blogspot.com/2007/11/blog-post.html
Tác giả 姚琢奇 (資深軍事記者, 亦曾任職勞工通訊社、美國合眾國際社(UPI)、英國路透社(REUTER)。曾拍攝來台灣訪問的各國元首、採訪823砲戰在密集砲火中求生、搭乘軍用直昇機墜落山谷命大生還、拍過國際級的大明星等。他是台灣第一位乘坐過F-104戰鬥機的攝影記者,也是台灣第一位傳給國外彩色新聞照片的攝影記者。)

Giấy phép

Public domain This file is now in the public domain in the Republic of China (Taiwan) because its term of copyright has expired there. According to articles 30 to 34 of the copyright laws of R.O.C., under the jurisdiction of the Government of R.O.C. all non-photographic works enter the public domain 50 years after the death of the creator (there being multiple creators, the creator who dies last); photographic works enter the public domain 50 years after the public release.

Important note: Works of foreign (non-U.S.) origin must be out of copyright or freely licensed in both their home country and the United States in order to be accepted on Commons. Works of Taiwanese origin that have entered the public domain in the U.S. due to certain circumstances (such as publication in noncompliance with U.S. copyright formalities) and which were under copyright in Taiwan on January 1, 2002 may have had their U.S. copyright restored under the URAA.[1]


Dialog-warning.svgYou must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States. Note that this work might not be in the public domain in countries that do not apply the rule of the shorter term and have copyright terms longer than life of the author plus 50 years. In particular, Mexico is 100 years, Jamaica is 95 years, Colombia is 80 years, Guatemala and Samoa are 75 years, Switzerland and the United States are 70 years, and Venezuela is 60 years.

Flag of the Republic of China.svg

According to the Copyright Act of the Republic of China (Taiwan), Economic rights for photographic works, audiovisual works, sound recordings, and performances endure for fifty years after the public release of the work (Article 34).

依中華民國《著作權法》第 34 條: 攝影、視聽、錄音及表演之著作財產權存續至著作公開發表後五十年。

Related Links

Reference

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại00:50, ngày 17 tháng 9 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 00:50, ngày 17 tháng 9 năm 20121.102×689 (511 kB)Yerevanciretouched as requested
22:38, ngày 21 tháng 7 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:38, ngày 21 tháng 7 năm 20111.102×696 (227 kB)Wildcursive
Có 3 trang tại Wikipedia tiếng Việt có liên kết đến tập tin (không hiển thị trang ở các dự án khác):

Sử dụng tập tin toàn cục

Các wiki sau đang sử dụng tập tin này:

Xem tập tin này đang dùng ở đâu toàn hệ thống.