Tập tin này từ Wikimedia Commons

Tập tin:Uranus symbol.svg

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tập tin gốc(tập tin SVG, 50×50 điểm ảnh trên danh nghĩa, kích thước: 4 kB)

Miêu tả
English: Astronomical symbol for the planet Uranus, and alchemical symbol of platinum. See File:Uranus's astrological symbol.svg for the planet's astrological symbol.
Español: Símbolo astronómico del planeta Urano y un símbolo alquímico del platino. Ver File:Uranus's astrological symbol.svg para el símbolo astrológico del planeta.
Français : Symbole astronomique de la planète Uranus, et symbole alchimique du platine. Voir File:Uranus's astrological symbol.svg pour le symbole astrologique de la planète.
Русский: Астрономический символ планеты Уран, а также алхимический символ платины. Астрологический символ планеты смотрите здесь: File:Uranus's astrological symbol.svg.
Ngày tạo ra
Nguồn gốc Tác phẩm do chính người tải lên tạo ra
Tác giả Lexicon
Giấy phép
(Dùng lại tập tin)
Public domain Hình ảnh hình học đơn giản này không đủ điều kiện để bảo hộ bản quyền và do đó nó thuộc phạm vi công cộng, bởi vì toàn bộ thông tin mà nó bao chứa là tài sản chung và không chứa quyền tác giả nguyên gốc.
Heptagon

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại19:07, ngày 20 tháng 10 năm 2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:07, ngày 20 tháng 10 năm 200650×50 (4 kB)LexiconNew version, transparent background.
14:01, ngày 3 tháng 10 năm 2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:01, ngày 3 tháng 10 năm 200650×50 (4 kB)Lexiconstandardizing sizes of astronomical symbols across the board
02:01, ngày 2 tháng 9 năm 2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:01, ngày 2 tháng 9 năm 2006624×1.024 (3 kB)LexiconOne more modification
19:37, ngày 29 tháng 8 năm 2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:37, ngày 29 tháng 8 năm 2006624×1.024 (3 kB)Lexicon
19:02, ngày 29 tháng 8 năm 2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:02, ngày 29 tháng 8 năm 2006624×1.008 (2 kB)Lexicon
18:39, ngày 29 tháng 8 năm 2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 18:39, ngày 29 tháng 8 năm 2006744×1.052 (2 kB)Lexicon
18:37, ngày 29 tháng 8 năm 2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 18:37, ngày 29 tháng 8 năm 2006612×792 (2 kB)Lexicon
01:48, ngày 6 tháng 8 năm 2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:48, ngày 6 tháng 8 năm 2006744×1.052 (2 kB)IrfanfaizOriginal Image by Ant Allan SVG Conversion by Irfan Faiz {{self2|GFDL|cc-by-sa-2.5,2.0,1.0}}
Có 3 trang tại Wikipedia tiếng Việt có liên kết đến tập tin (không hiển thị trang ở các dự án khác):

Sử dụng tập tin toàn cục

Các wiki sau đang sử dụng tập tin này:

Xem tập tin này đang dùng ở đâu toàn hệ thống.