Từ liên hệ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trong ngôn ngữ học, từ liên hệ là từ có nhiệm vụ để nối chủ ngữ với bổ ngữ của một câu.

Từ liên hệ thường là (tuy nhiên không phải luôn luôn là) một động từ nối, ngữ pháp tiếng Anh gọi là linking verb.

Trong tiếng Việt[sửa | sửa mã nguồn]

Trong tiếng Anh[sửa | sửa mã nguồn]

Ví dụ:

The play is waiting for Godot

Trong ví dụ này linking verb là is liên kết cụm danh từ The play với cụm từ bổ nghĩa waiting for Godot - cụm từ này bổ nghĩa cho chủ ngữ The play. Một ví dụ khác:

Some of us thought that the play was very good

Trong câu này thì động từ kết nối was sẽ kết nối bổ ngữ very good với chủ ngữ the play

The cats appears disorganised and confused; perhaps Beckett intended this.

Ở đây appears làm nhiệm vụ kết nối giữa the cats với disorganised and confused.

Linking verb có hai loại: hoặc là động từ chỉ trạng thái như: "feel," "look," "smell," "sound," "taste" hoặc là động từ chỉ sự tồn tại như: "act," "appear," "be," "become," "continue," "grow," "prove," "remain," "seem," "sit," "strand," "turn"

The play seems absurd to me.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]