Thành viên:Mathew Bdap

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Montagnards Stand For Justice [MSFJ]

Tên tổ chức bằng tiếng Việt Nam: Người Thượng vì Công Lý Thành lập: Sự ra đời của tổ chức Người Thượng vì Công Lý 《MSFJ》 là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận hoạt động về xã hội dân sự và chính trị. Vấn nạn: Cộng đồng Người Thượng Tây Nguyên tại Việt Nam bị bắt bỏ đạo, đất đai bị tước đoạt, con người bị phân biệt đối xử, vi phạm nhân quyền và quyền tự do tôn giáo, niềm tin. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MSFJ Tổ chức Người Thượng vì Công lý (MSFJ) được hình thành vào tháng 7 năm 2019 với mục đích thúc đẩy nhân quyền, xây dựng nội lực cho các cộng đồng người thiểu số bản địa ở khu vực Tây Nguyên. Thông qua việc kết nối họ với các khóa huấn luyện về luật pháp Việt Nam và luật nhân quyền quốc tế, hướng dẫn cách thức tổ chức XHDS, đào tạo cách viết báo cáo vi phạm, huấn luyện an ninh mạng, MSFJ góp phần thúc đẩy việc nâng cao sự hiểu biết về pháp luật Việt Nam và nhân quyền quốc tế, để từ đó người dân Thượng có thể tự đứng lên cho niềm tin tôn giáo, và bảo vệ quyền người bản địa.

Hoạt động: Làm việc trên quan hệ hợp tác, tuân thủ nguyên tắc được nêu trong tuyên bố của của Liên Hợp Quốc về quyền con người. Tuyên ngôn sứ mạng: Thúc đẩy nhân quyền, hòa bình, tự do, nhân phẩm và công lý cho người thiểu số, bản địa ở khu vực Tây Nguyên Việt Nam. Vận động hợp tác giúp đỡ hỗ trợ người Thượng trong nước và đồng bào Thượng tị nạn tại Thailand. Hiện nay tổ chức Người Thượng vì Công Lý (MSFJ) đang hoạt động tại Thailand và có 4 thành viên chính do Y Quynh Bdap cầm đầu, cùng với thành viên cốt cán là Y Pher Hdruĕ, Y Arôn Êban ở Thailand và Y Phič Hđơk ở Mỹ.

Điều phối chính: Y Quynh Bdap Điều phối phụ và thư ký: Y Arôn Êban Quản lý viết báo cáo: Y Pher Hdrue Vận động quốc tế: Y Phic Hdok [MSFJ]

 • Tên tổ chức tên bằng tiếng Việt Nam: Người Thượng vì Công Lý
 • Thành lập:
 • Sự ra đời của tổ chức Người Thượng vì Công Lý 《MSFJ》 là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận hoạt động về xã hội dân sự và chính trị.
 • Vấn nạn: Cộng đồng Người Thượng Tây Nguyên tại Việt Nam bị bắt bỏ đạo, đất đai bị tước đoạt, con người bị phân biệt đối xử, vi phạm nhân quyền và quyền tự do tôn giáo, niềm tin.
 • GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MSFJ

Tổ chức Người Thượng vì Công lý (MSFJ) được hình thành vào tháng 7 năm 2019 với mục đích thúc đẩy nhân quyền, xây dựng nội lực cho các cộng đồng người thiểu số bản địa ở khu vực Tây Nguyên. Thông qua việc kết nối họ với các khóa huấn luyện về luật pháp Việt Nam và luật nhân quyền quốc tế, hướng dẫn cách thức tổ chức XHDS, đào tạo cách viết báo cáo vi phạm, huấn luyện an ninh mạng, MSFJ góp phần thúc đẩy việc nâng cao sự hiểu biết về pháp luật Việt Nam và nhân quyền quốc tế, để từ đó người dân Thượng có thể tự đứng lên cho niềm tin tôn giáo, và bảo vệ quyền người bản địa.

 • Hoạt động: Làm việc trên quan hệ hợp tác, tuân thủ nguyên tắc được nêu trong tuyên bố của của Liên Hợp Quốc về quyền con người.
 • Tuyên ngôn sứ mạng: Thúc đẩy nhân quyền, hòa bình, tự do, nhân phẩm và công lý cho người thiểu số, bản địa ở khu vực Tây Nguyên Việt Nam. Vận động hợp tác giúp đỡ hỗ trợ người Thượng trong nước và đồng bào Thượng tị nạn tại Thailand.

Hiện nay tổ chức Người Thượng vì Công Lý (MSFJ) đang hoạt động tại Thailand và có 4 thành viên chính do Y Quynh Bdap cầm đầu, cùng với thành viên cốt cán là Y Pher Hdruĕ, Y Arôn Êban ở Thailand và Y Phič Hđơk ở Mỹ.

 • Điều phối chính: Y Quynh Bdap
 • Điều phối phụ và thư ký: Y Arôn Êban
 • Quản lý viết báo cáo: Y Pher Hdrue
 • Vận động quốc tế: Y Phic Hdok