Thảo luận:Chính sách tài khóa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Untitled[sửa mã nguồn]

Tác giả có sự nhầm lẫn về định nghĩa. Tất cả những nội dung được trình bày ở trên nói về "chính sách tài khoá" chứ không phải "chính sách tài chính". Chính sách tài chính là một khái niệm rất rộng, được hợp thành bởi nhiều chính sách khác nhằm điều tiết, kiểm soát, định hướng sự phất triển của nền kinh tế. Chính sách tài chính quốc gia là chính sách điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế trong phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị. Nội dung của chính sách tài chính bao gồm: chính sách về vốn, chính sách tài chính doanh nghiệp, chính sách tài khoá, chính sách tài chính đối ngoại, các chính sách về tín dụng, tiền tệ...

58.187.59.250 10:13, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC) fagnano

Về cơ bản, chính sách tài khoá là chính sách thu chi của Chính phủ hay còn gọi là chính sách ngân sách.

Còn chính sách tiền tệ là việc thực hiện tổng thể các biện pháp, sử dụng các công cụ của Ngân hàng Trung ương nhằm góp phần đạt được các mục tiêu của chính sách kinh tế vĩ mô thông qua việc chi phối dòng chu chuyển tiền và khối lượng tiền.

Trên thực tế, người ta thường hiểu rằng chính sách tài khoá do Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện còn chính sách tiền tệ do Ngân hàng Nhà nước điều hành.

thảo luận quên ký tên này là của 58.187.105.65 (thảo luận • đóng góp).