Thảo luận:Kiến trúc Hiện đại

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đề nghị sửa tiêu đề mục này thành trào lưu Kiến trúc hiện đại Mth 03:21, ngày 04 tháng 2 năm 2006 (UTC)

Modernism : không có nghĩa hoàn toàn là "trào lưu hiện đại". Nó là một loại chủ trương, một trường phái, hay một chủ nghiã. Nếu bạn đòi chuyển tên thì theo tôi không thể lấy tiếp đầu ngữ của nó là "trào lưu"
Về nghệ thuật thì người ta dịch như sau:
  • modernism: trường phái hiện đại
  • surrealism: trường phái siêu thực
  • cubism: trường phái lập thể


Vì kiến trúc là một phân nhánh của nghệ thuật nên nếu phải đặt tên lại thì chỉ sửa thành "trường phái ..." chớ không thể nào là trào lưu.