Khác biệt giữa các bản “Hội thánh vô hình”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
==Công giáo Rô-ma==
Thần học Công giáo Rô-ma phản bác khái niệm này bằng cách nhấn mạnh rằng khía cạnh hữu hình của giáo hội được lập nền trên Chúa Cơ Đốc, nhưng đến thế kỷ 20, họ tập chú nhiều hơn vào đời sống nội tâm của giáo hội như là một cấu trúc siêu nhiên, xem giáo hội là “thân thể huyền bí của Chúa Cơ Đốc” <ref>[http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_29061943_mystici-corporis-christi_en.html Mystici Corporis Christi]</ref> theo tông huấn của Giáo hoàng [[Pius XII]]. Theo giáo lý Công giáo, một hội thánh thật là cộng đồng hữu hình do Chúa Cơ Đốc thành lập, đó là [[Giáo hội Công giáo Rô-ma]] dưới thẩm quyền toàn cầu của Giám mục thành Rô-ma. <ref>[http://www.therealpresence.org/archives/Church_Dogma/Church_Dogma_027.htm [[John Hardon]], Definition of the Catholic Church]</ref>
 
==Chính Thống giáo==
Nhà thần học Chính Thống giáo Vladimir Lossky cũng đề cập đến “quan điểm Nestorian về giáo hội học,” tin rằng giáo hội được chia thành hai thực thể riêng biệt: giáo hội vô hình là hội thánh thật và thuần túy, với giáo hội trên đất, bất toàn và tương đối. <ref>[http://books.google.com/books?id=dxqvWwPSCSwC&pg=PA186&lpg=PA186&dq=Lossky+%22Nestorian+ecclesiology%22&source=bl&ots=otje_abJb5&sig=QKmHOsVybflTN0a-3Pc4_XRfg6E&hl=en&sa=X&ei=fQVOUMXtO82AhQfctIGoDw&redir_esc=y#v=onepage&q=Lossky%20%22Nestorian%20ecclesiology%22&f=false Vladimir Lossky, ''The Mystical Theology of the Eastern Church (St Vladimir's Seminary Press, 1976 ISBN 0-913836-31-1) p. 186]</ref>

Trình đơn chuyển hướng