Khác biệt giữa các bản “Hội thánh vô hình”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
 
'''Hội thánh vô hình''' là khái niệm thần học về một tập hợp "vô hình" gồm những người được Chúa chọn và chỉ có Chúa biết họ, trái với "hội thánh hữu hình" – một định chế trên đất, rao giảng phúc âm và cử hành các thánh lễ. Mỗi thành viên của hội thánh vô hình đều là người đã được [[cứu rỗi]], trong khi hội thánh hữu hình bao gồm những cá nhân được cứu và cả những người không được cứu rỗi. Học thuyết này lập nền trên giáo huấn của [[Kinh Thánh]] chép trong [[Phúc âm Matthew]] 7: 21 – 23;<ref>''Không phải bất cứ ai nói với Ta: "Lạy Chúa, lạy Chúa" đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. <br/>Vào Ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Ta: "Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao?" <br/>Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: "Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!"'' - Phúc âm Ma-thi-ơ 7: 21 – 23</ref> 13: 24 – 30.<ref name=Matthew>''{{chú thích sách|publisher=Phúc âm Ma-thi-ơ 13: 24 – 30|title=Chúa Giê-xu phán với họ một ẩn dụ khác: "Vương quốc thiên đàng ví như một người gieo giống tốt trong đồng ruộng mình. Nhưng lúc mọi người đang ngủ thì kẻ thù của người ấy đến, gieo cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. <br/>Các đầy tớ của chủ nhà đến trình rằng: 'Thưa chủ, chẳng phải chủ đã gieo giống tốt trong đồng ruộng của chủ sao? Vậy, cỏ lùng do đâu mà có?’ Chủ đáp: 'Một kẻ thù đã làm điều ấy.' Các đầy tớ thưa rằng: 'Vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đó không?' Chủ đáp: 'Không nên, e khi nhổ cỏ lùng, các ngươi nhổ lầm cả lúa chăng. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt; khi vào vụ gặt, ta sẽ dặn thợ gặt thu gom cỏ lùng trước, bó lại từng bó rồi đốt đi; còn lúa thì lưu trữ vào kho của ta."'' - Phúc âm Ma-thi-ơ 13: 24 – 30}}</ref>
==Augustine==
[[Tập tin:Sandro_Botticelli_050.jpg|nhỏ|190px|[[Augustine thành Hippo]] (354 - 430)]]
|title=A History of Christian Thought: Volume 2 (From Augustine to the eve of the Reformation)
|publisher=Abingdon Press
|date=1970-1975}}</ref> Augustine chịu ảnh hưởng [[Plato]], khi thể hiện các luận cứ, về ý tưởng thực thể là vô hình, và nếu sự hữu hình có phản ảnh sự vô hình thì sự phản ảnh ấy cũng chỉ một phần và có giới hạn.<ref>[http://books.google.com/books?id=JeXFXXHBgnoC Wallace M. Alston, The Church of the Living God: A Reformed Perspective] (Westminster John Knox Press, 2002 ISBN 0-664-22553-5, ISBN 978-0-664-22553-7), p. 53]</ref> Như vậy, giáo hội trên đất bao gồm những con người hữu hình, có cả cỏ lùng và lúa mì như được miêu tả trong một ẩn dụ của [[Cuộc đời Chúa Giê-xu theo Tân Ước|Chúa Giê-xu]].<ref name=Matthew/> Do đó, không thể có một giáo hội thuần khiết trên thế gian này, nhưng bên cạnh những con dân thật của Chúa, luôn có những người hoạt động trong giáo hội chỉ vì tư lợi, những kẻ yêu Chúa bằng lời nói, mà lòng cách xa Ngài.<ref>Phúc âm Ma-thi-ơ 15: 8-9, ''Dân này lấy môi miệng tôn kính Ta; nhưng lòng chúng nó cách xa Ta lắm. Việc chúng thờ phượng Ta là vô ích, giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của loài người.''</ref>
 
==Kháng Cách==

Trình đơn chuyển hướng