Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Bản danh sách của Schindler”

Trang mới: “==Đổi tên== Danh sách Schindler, theo tôi, là phổ biến hơn. ~~~~”
(Trang mới: “==Đổi tên== Danh sách Schindler, theo tôi, là phổ biến hơn. ~~~~”)
(Không có sự khác biệt)
66

lần sửa đổi