Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Trạng nguyên Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
|group2 = Nhà Trần
|list2 = ''[[Trương Hanh]]'' (1232){{•}} ''[[Lưu Diễm]]'' (1232){{•}} ''[[Nguyễn Quan Quang]]'' (1234/1246?){{•}} ''[[Lưu Miễn]]'' (1239){{•}} ''[[Vương Giát]]'' (1239){{•}} [[Nguyễn Hiền]] (1247){{•}} [[Trần Quốc Lặc]] (1256){{•}} [[Trương Xán]] (1256){{•}} [[Trần Cố]] (1266){{•}} [[Bạch Liêu]] (1266){{•}} [[Lý Đạo Tái]] (1272/1274?){{•}} [[Đào Tiêu]] (1275){{•}} [[Mạc Đĩnh Chi]] (1304){{•}} <small>''[[Sử HyHi Nhan]]'' (1363)</small>{{•}} [[Đào Sư Tích]] (1374){{•}} <small>''[[Đoàn Xuân Lôi]]'' (1384)</small>
 
|group3 = Nhà Hồ
 
|group4 = Nhà Lê sơ
|list4 = ''[[Triệu Thái]]'' (1429){{•}} [[Nguyễn Trực]] (1442){{•}} [[Nguyễn Nghiêu Tư|Nguyễn Nghiêu Trư]] (1448){{•}} [[Lương Thế Vinh]] (1463){{•}} [[Vũ Kiệt]] (1472){{•}} [[Vũ Tuấn Chiêu]] (1475){{•}} [[Phạm Đôn Lễ]] (1481){{•}} [[Nguyễn Quang Bật]] (1484){{•}} [[Trần Sùng Dĩnh]] (1487){{•}} [[Vũ Duệ]] (1490){{•}} [[Vũ Tích]] (1493){{•}} [[Nghiêm Hoản]] (1496){{•}} [[Trần Nghị Phù]] (1496){{•}} [[Đỗ Lý Khiêm]] (1499){{•}} [[Lê Ích Mộc]] (1502){{•}} [[Lê Nại]] (1505){{•}} [[Nguyễn Giản Thanh]] (1508){{•}} [[Hoàng Nghĩa Phú]] (1511){{•}} [[Nguyễn Đức Lượng]] (1514){{•}} [[Ngô Miễn Thiệu]] (1518){{•}} [[Hoàng Văn Tán]] (1523){{•}} [[Trần Tất Văn]] (1526)
 
|group5 = Nhà Mạc
|list5 = [[Đỗ Tống]] (1529){{•}} [[Nguyễn Thiến]] (1532){{•}} [[Nguyễn Bỉnh Khiêm]] (1535){{•}} [[Giáp Hải]] (1538){{•}} [[Nguyễn Kỳ]] (1541){{•}} [[Dương Phúc Tư]] (1547){{•}} [[Trần Văn Bảo]] (1550){{•}} [[Nguyễn Lượng Thái]] (1553){{•}} [[Phạm Trấn]] (1556){{•}} <small>''[[Đặng Thì Thố]]'' (1559)</small>{{•}} [[Phạm Duy Quyết]] (1562){{•}} [[Vũ Giới]] (1577)
 
|group6 = Nhà Lê mạttrung hưng
|list6 = [[Nguyễn Xuân Chính]] (1637){{•}} [[Nguyễn Quốc Trinh]] (1659){{•}} [[Đặng Công Chất]] (1661){{•}} [[Lưu Danh Công]] (1670){{•}} [[Nguyễn Đăng Đạo]] (1683){{•}} [[Trịnh Tuệ|Trịnh Huệ]] (1736)
}}
[[Thể loại:Trạng nguyên Việt Nam]]
Người dùng vô danh