Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lương Thái Tổ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
*Lương Thái Tổ [[Lý Cảo]] (sử gọi là Tây Lương Thái Tổ) thời [[Ngũ Hồ thập lục quốc]], cách gọi nhà [[Tây Lương]] (西涼) này để phân biệt với Bắc Lương và Nam Lương
*Lương Thái Tổ [[Thư Cừ Mông Tốn]] (sử gọi là Bắc Lương Thái Tổ) thời [[Ngũ Hồ thập lục quốc]], cách gọi [[Bắc Lương]] (北凉) này để phân biệt với [[Nam Lương]] và Tây Lương
*Lương Thái Tổ [[Tiêu Thuận Chi]], cha của [[Lương Vũ Đế]] Tiêu Diễn thời [[Nam-Bắc triều (Trung Quốc)|Nam Bắc triều]]
*[[Hậu Lương Thái Tổ|Lương Thái Tổ]] Chu Ôn (sử gọi là Hậu Lương Thái Tổ) thời [[Ngũ đại thập quốc]], cách gọi nhà [[Nhà Hậu Lương|Hậu Lương]] (後梁) này để phân biệt với [[Nhà Lương|Nam Lương]]