Khác biệt giữa các bản “Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trình đơn chuyển hướng