Khác biệt giữa các bản “Thuyết M”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
* 4 dạng còn lại , tính chắn lẻ bị phá vỡ.
 
Trong tất cả các dạng, chiều không gian thứ 11 đều trở nên lớn tại điểm strong coupling ( cặp mạnh) Dạng IIA, chiều không gian thứ 11 là một vòng tròn, trong trường hợp các dây heterotic (HE) là một đường rời rạc, nó sẽ làm cho [[không-thời gian]] 11 chiều chuyển thành 2 không gian 10 chiều có biên. Tính chất cặp mạnh ở đó giới hạn việc các dây chuyển sang 11 chiều không thời gian . Một lịch sử không thời gian của dây có thể được biểu diễn bởi các hàm số toán học như
 
[[Image:Thuyetm3.JPG]]
 
Một lịch sử không thời gian của dây có thể được biểu diễn bởi các hàm số toán học như
 
:<math>X^\mu(\sigma,\tau)</math>
ở đó miêu tả việc làm sao các trục tọa độ 2 chiều (σ,τ) của dây được phác họa trong không thời gian <math>X^\mu</math>. Giải thích cho việc chiều thứ 11 luôn luôn xuất hiện, nhưng bị ẩn đó là vì bán kính của chiều thứ 11 tị lệ với hằng số cặp của dây.
 
==Các đặc điểm của thuyết M ==
230

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng