Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phật giáo Nichiren”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Phật giáo Nhật Liên tập trung vào học thuyết Liên Hoa Kinh cho rằng mọi người đều có một Phật tính bẩm sinh và do đó vốn có khả năng đạt được giác ngộ trong hình thái hiện hữu và cuộc đời hiện tại của mình. Có ba khía cạnh chủ yếu ở Phật giáo Nhật Liên: sự giữ trọn niềm tin, sự thực hành tụng niệm ''Nam Myoho Renge Kyo'' (Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh) cùng với những phẩm kinh chọn lọc của Diệu Pháp Liên Hoa Kinh và việc nghiên cứu những bài viết về kinh sách của Nichiren được gọi là Gosho (Ngự Thư).
 
Gohonzon (Ngự Bản Tôn) của Nichiren là một bức thư pháp được trưng bày nổi bật trong nhà hoặc giáo đường của các tín đồ. Gohonzon trong Phật giáo Nhật Liên là sự sắp xếp tên của những vị Phật và Bồ tát trong Liên Hoa Kinh và câu  ''Namu-Myoho-Renge-Kyo'' được viết bằng đại tự xổ xuống ở giữa. <sup>:225</sup>
 
Sau khi viên tịch, Nichiren (Nhật Liên) trao lại cho các môn đồ của mình nhiệm vụ hoằng dương rộng rãi Gohonzon (Ngự Bản Tôn) và Daimoku (題目 – Đề Mục) để bảo vệ hòa bình và phồn vinh của xã hội. <sup>:99</sup>
 
Các nhóm giáo đường truyền thống của Phật giáo Nhật Liên thường liên kết với Nichiren Shōshū (Nhật Liên Chánh Tông) và các trường phái Nichiren-shū (Nhật Liên Tông) khác nhau. Cũng có những nhóm phi giáo hội không liên kết với các giáo đường như Soka Gakkai, Kenshokai, Shoshinkai, Risshō Kōsei Kai, and Honmon Butsuryū-shū. Một vài tôn giáo mới của Nhật Bản là những nhóm phi giáo hội lấy cảm hứng từ Nichiren. Với sự xuất hiện và những nỗ lực cải giáo của Sokka Gakkai International (Hiệp Hội Sáng Tạo Giá Trị Quốc Tế), được gọi là “tôn giáo “xuất khẩu” nổi bật nhất của người Nhật để thu hút những số lượng đáng kể những người cải giáo không phải là người Nhật”, Phật giáo Nhật Liên đã lan rộng khắp thế giới.
 
Nichiren đề xuất một hệ thống phân loại để xếp hạng chất lượng các tôn giáo<sup>:128</sup> và những trường phái Nichiren khác nhau có thể phù hợp hoặc tương phản mạnh mẽ với bất kỳ hình thái Phật giáo hay niềm tin tôn giáo nào khác. Trong Phật giáo Nhật Liên có hai phân bộ chính khác nhau cơ bản về việc Nichiren có thể được xem như là một vị bồ tát ở trần gian, một vị thánh, một người thầy vĩ đại hay như là một Đức Phật thực sự trong thời đại thứ ba của Phật giáo (thời Mạt pháp). Phật giáo Nhật Liên được tu tập trên toàn thế giới, với các môn đồ trên khắp Hoa Kỳ, Brazil và châu Âu, cũng như ở Hàn Quốc và Đông Nam Á. Các giáo phái lớn nhất là Soka Gakkai (Soka Gakkai International), Nichiren Shū, and Nichiren Shōshū.
 
==Tham khảo==
5

lần sửa đổi