Khác biệt giữa các bản “HTML”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
→‎Đánh dấu: mo line html ket noi quoc te va service
(Cấu trúc trang HTML)
(→‎Đánh dấu: mo line html ket noi quoc te va service)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{thông tin lỗi thời}}vip
{{chú thích trong bài}}
{{Infobox file format
| name = HTML<br />{{small|{{nowrap|(HyperText Markup Language)}}}}
| icon = [[File:HTML.svg|200px]]
|_noextcode = on
| extension = {{unbulleted list|<code>.html</code>|<code>.htm</code>}}
| mime = text/html
| type code = TEXT
| uniform type =
| conforms to =
| developer = [[World Wide Web Consortium|W3C]] & [[WHATWG]]
| released = {{Start date and age|1993|df=yes}}
| latest release version = [[HTML5|5.0]] / 5.1 <small>(working draft)</small>
| latest release date = {{Start date and age|2014|10|28|df=yes}}
| genre = [[Document file format]]
| container for =
| contained by =
| extended from = [[Standard Generalized Markup Language|SGML]]
| extended to = [[XHTML]]
| standard = {{unbulleted list|ISO/IEC 15445|[http://www.w3.org/TR/html/ W3C HTML5]|[http://whatwg.org/html HTML Living Standard]|[http://www.w3.org/TR/html51/ W3C HTML 5.1]}}
| free = Yes
| url = {{unbulleted list|{{URL|http://www.w3.org/html/}}|{{URL|https://whatwg.org/}}}}
|icon_size = 120px}}
 
'''HTML''' ([[tiếng Anh]], viết tắt cho ''HyperText Markup Language'', hay là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một [[ngôn ngữ đánh dấu]] được thiết kế ra để tạo nên các [[website|trang web]] với các mẩu thông tin được trình bày trên [[World Wide Web]]. Cùng với [[CSS]][[JavaScript]], HTML tạo ra bộ ba nền tảng kỹ thuật cho [[World Wide Web]]. HTML được định nghĩa như là một ứng dụng đơn giản của [[SGML]] và được sử dụng trong các tổ chức cần đến các yêu cầu xuất bản phức tạp.
HTML đã trở thành một chuẩn [[Internet]] do tổ chức [[W3C|World Wide Web Consortium]]Consortiuma (W3C) duy trì. Phiên bản chính thức mới nhất của HTML là HTML 4.01 (1999). Sau đó, các nhà phát triển đã thay thế nó bằng [[XHTML]]. Hiện nay, HTML đang được phát triển tiếp với phiên bản [[HTML5]] hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho [[World Wide Web|Web]].
 
Bằng cách dùng [[HTML động]] hoặc [[Ajax (lập trình)|Ajax]], lập trình viên có thể được tạo ra và xử lý bởi số lượng lớn các công cụ, từ một chương trình soạn thảo văn bản đơn giản – có thể gõ vào ngay từ những dòng đầu tiên – cho đến những công cụ xuất bản [[WYSIWYG]] phức tạp.'''Hypertext''' là cách mà các trang Web (các tài liệu HTML) được kết nối với nhau. Và như thế, đường link có trên trang Web được gọi là Hypertext.Như tên gọi đã gợi ý, '''HTML''' là ngôn ngữ đánh dấu bằng thẻ ('''Markup Language'''), nghĩa là bạn sử dụng HTML để đánh dấu một tài liệu text bằng các '''thẻ (tag)''' để nói cho trình duyệt Web cách để cấu trúc nó để hiển thị ra màn hình.
 
== Đánh dấu ==
Có bốn loại [[phần tử HTML|phần tử đánh dấu trong HTML]]:
* Đánh dấu ''Có cấu trúc'' miêu tả mục đích của phần văn bản
* Đánh dấu ''trình bày'' miêu tả phần hiện hình trực quan của phần văn bản bất kể chức năng của nó là gì (ví dụ, <code>&lt;b&gt;boldface&lt;/b&gt;</code> sẽ hiển thị đoạn văn bản '''boldface''') (Chú ý là cách dùng đánh dấu trình bày này bây giờ không còn được khuyên dùng mà nó được thay thế bằng cách dùng [[Các bảng trình bày xếp lớp|CSS]]),
* Đánh dấu ''liên kết ngoài'' chứa phần liên kết từ trang này đến trang kia (ví dụ, <code><nowiki>&lt;a href="http://www.wikipedia.org/"&gt;Wikipedia&lt;/a&gt;</nowiki></code> sẽ hiển thị từ [http://www.wikipedia.org Wikipedia] như là một [[liên kết ngoài]] đến một [[URL]]) cụ thể, và
* Các phần tử ''thành phần điều khiển'' giúp tạo ra các đối tượng (ví dụ, các nút và các danh sách).
 
== Tách phần trình bày và nội dung ==
Nỗ lực tách phần nội dung ra khỏi phần hình thức trình bày của trang HTML đã đưa đến sự xuất hiện của các chuẩn mới như [[XHTML]]. Các chuẩn này nhấn mạnh vào việc sử dụng thẻ đánh dấu vào việc xác định cấu trúc tài liệu như phần đề mục, đoạn văn, khối văn bản trích dẫn và các bảng, chứ không khuyên dùng các thẻ đánh dấu mang tính chất trình bày trực quan, như <code>&lt;font></code>, <code>&lt;b></code> (in đậm), và <code>&lt;i></code> (in nghiêng). Những mã mang tính chất trình bày đó đã được loại bỏ khỏi HTML 4.01 Strict và các đặc tả [[XHTML]] nhằm tạo điều kiện cho [[Các bảng trình bày xếp lớp|CSS]]. CSS cung cấp một giải pháp giúp tách cấu trúc HTML ra khỏi phần trình bày của nội dung của nó. Xem phần [[tách nội dung và trình bày]].
 
== Cấu trúc trang HTML ==
 
== Xem thêm ==
<br />{{div col|cols=3|colwidth=20em}}
* [[C-HTML]]
* [[HTML động|DHTML]]
* [[Mã hóa trong HTML]]<!-- Character encodings in HTML -->
* [[Màu sắc trên Web]]<!-- Web colors -->
* [[Nội dung không có trở ngại]]<!-- Barrier-free contents -->
* [[Phần tử HTML]]<!-- HTML elements -->
* [[Phần tử khối]]<!-- Block-level elements -->
* [[Script trong HTML]]<!-- HTML scripting -->
* [[Tim Berners-Lee]]
* [[Trình biên tập HTML]]<!-- HTML editor -->
* [[Unicode và HTML]]
* [[XHTML]]
* [[XML]]
{{div col end}}
 
== Tham khảo ==
{{Tham khảo}}
 
== Liên kết ngoài ==
{{div col|cols=3|colwidth=20em}}
* [http://www.w3.org/TR/html401/ Đặc tả ngôn ngữ HTML 4.01] Tiếng Anh
* [http://vi.wikibooks.org/wiki/HTML/HTML Tự Học HTML] bằng tiếng Việt
* [http://www.bbsinc.com/iso8859.html ASCII - ISO 8859-1 Table with HTML Entity Names]
* [http://validator.w3.org/ W3C's HTML Validator]
* [http://validate.sourceforge.net HTML/XHTML Validator Project on SourceForge]
* [http://www.scouthtml.com HTML Tag Reference and Tutorials]
* [http://www.scouthtml.com/board/ HTML Discussion Forum]
* [http://web.archive.org/20050311015018/www.geocities.com/seo_advice/html-code-optimization.htm The Importance of HTML Validation]
* [http://wikibooks.org/wiki/Programming:HTML Programming:HTML - Wikibooks]
* [http://www.w3.org/MarkUp/HTMLPlus/htmlplus_1.html HTML+ Discussion Document (obsolete)]
* [http://archive.ncsa.uiuc.edu/General/Internet/WWW/HTMLPrimer.html NCSA's Beginner's Guide to HTML]
{{div col end}}
 
{{các ngôn ngữ lập trình chính}}
{{thể loại Commons|HTML}}
 
[[Thể loại:HTML| ]]
[[Thể loại:Ngôn ngữ đánh dấu]]
[[Thể loại:SGML]]
[[Thể loại:Truyền thông kỹ thuật]]
[[Thể loại:Tiêu chuẩn của W3C]]

Trình đơn chuyển hướng