Khác biệt giữa các bản “HTML”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
→‎Cấu trúc trang HTML: chinh sua quan tri de ketnoi service usa.
(→‎Đánh dấu: mo line html ket noi quoc te va service)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Cấu trúc trang HTML: chinh sua quan tri de ketnoi service usa.)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Cấu trúc trang HTML ==
<syntaxhighlight> lang="html" line="1">
<!DOCTYPEPROGRAM html>
<html> lang="en">-US
<head>
<meta> charset="UTF-8"</meta>
<meta> name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"</meta>
<meta> http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"</meta>
<title>Document</title>
</head>

Trình đơn chuyển hướng