Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lương Kính vương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
*Đông Hán Lương Kính Vương [[Lưu Nguyên (Lương vương)|Lưu Nguyên]]
 
{{trang định hướng nhân danh}}
 
[[Thể loại:Thụy hiệu]]
Người dùng vô danh