Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Nhiêu Lộc/Sandbox”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Terms <p> MAC <p> Definitions <p>: Media Access Control 802.3 (Ethernet) defines the MAC sublayer of IEEE Ethernet. <p>
Terms <p> Ethernet address, NIC address, LAN address <p> Definitions <p>: Other names often used instead of MAC address. These terms describe the 6-byte address of the LAN interface card. <p>
Terms <p> Burned-in address <p> Definitions <p>: The 6-byte address assigned by the vendor making the card. <p>
Terms <p> Unicast address <p> Definitions <p>: A term for a MAC that represents a single LAN interface. <p>
Terms <p> Broadcast address <p> Definitions <p>: An address that means "all devices that reside on this LAN right now." <p>
Terms <p> Multicast address <p> Definitions <p>: On Ethernet, a multicast address implies some subset of all devices currently on the Ethernet LAN. <p>

Trình đơn chuyển hướng