Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giản công”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Đông Chu [[Yên Hậu Giản công]] (có các thụy hiệu khác là [[Hy Công]] hoặc [[Ly Công]])
* Đông Tấn [[Lý Sưởng|Lương Giản công]]
* [[Bắc Ngụy]] [[Nguyên Đức|Hà Gian Giản công]]
* Thanh triều Phụ Quốc [[Cung Giản Công]] [[Ái Tân Giác La]] [[Lộ Đạt]]
 
Người dùng vô danh