Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Hộp thông tin văn phòng kiến trúc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
| class1 = navbox-title
| header1 = {{#if:{{{firm_type|}}}{{{architects|}}}{{{partners|}}}{{{founders|}}}{{{employees|}}}{{{cityheadquarters|}}}{{{coordinates|}}}{{{affiliations|}}}{{{founded|}}}{{{dissolved|}}}|Thông tin văn phòng kiến trúc}}
 
| label2 = Loại hình
| label9 = Địa chỉ
| class9 = label
| data9 = {{{cityheadquarters|{{{thànhtrụ phốsở chính|}}}}}}
 
| label10 = Tọa độ