Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhà Đấu xảo Hà Nội”

không có tóm lược sửa đổi
(thêm vào các nội dung chi tiết về công trình nhà đấu xảo)
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa ngày tháng năm Xóa chú thích Thêm nội dung không nguồn
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Nhà Đấu Xảo , nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Hà [https://amthuc365day.com/index.php/2020/11/16/nha-dau-xao-nay-la-cung-van-hoa-huu-nghi-ha-noi/ Nội]
 
== [https://amthuc365day.com/index.php/2020/11/16/nha-dau-xao-nay-la-cung-van-hoa-huu-nghi-ha-noi/] [https://amthuc365day.com/index.php/2020/11/16/nha-dau-xao-nay-la-cung-van-hoa-huu-nghi-ha-noi/ Nhà Đấu Xảo] , nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội ==
==Chú thích==
{{Tham khảo}}{{sơ khai kiến trúc Việt Nam}}
{{Kiến trúc Pháp ở Hà Nội}}
20

lần sửa đổi