Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhà Đấu xảo Hà Nội”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
 
Hội chợ đầu tiên  mở tại đây là hội chợ năm 1902  do Toàn quyền Paul Bert chủ trì,
[[Tập tin:Nhà Đấu Xảo trên cao.jpg|nhỏ|nguồn bài https://amthuc365day.com/]]
 
kéo dài đến tháng 4 năm 1902.  tòa nhà chính được đổi thành  Bảo tàng Maurice Long – Bảo tàng canh nông
 
 
 
[[Tập tin:Nhà Đấu Xảo , nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.jpg|nhỏ|[https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90%E1%BA%A5u_x%E1%BA%A3o_H%C3%A0_N%E1%BB%99i?veaction=edit#Ch%C3%BA_th%C3%ADch][https://amthuc365day.com/]]]
 
 
20

lần sửa đổi