Địa Mẫu chân kinh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Địa Mẫu chân kinh hay Địa Mẫu kinh là một bài kinh do cơ bút mà có[1] Địa Mẫu chơn kinh không có trong danh mục Đại Tạng Kinh[2], nội dung không tập trung đề cập các giáo lý như bát chánh đạo, tam pháp ấn, tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, do đó nhiều người cho rằng kinh Mẫu không thuộc về Phật giáo. Kinh Địa Mẫu chủ yếu khuyên nhủ chúng sanh sớm lo tu nhân tích đức, làm tròn bổn phận con người để hầu mong được cứu rỗi. Lời kinh như lời người mẹ hiền thống thiết khuyên nhủ đứa con thơ dại sớm thức tỉnh để quay về.

Mẹ đưa trẻ vào trường vào lớp

Sắp con ngồi có lớp có lang

Nguyện đi mùi khói hương nhang

Con cầu khắp cả Tây phang Phật Trời

Ráng khẩn nguyện Cha Trời Mẹ Đất

Cùng mười phương chự Phật khắp nơi

Nào là Thần Thánh giáng đời

Để con nguyện sửa bao lời thiết tha

Nội dung và nguồn gốc[sửa | sửa mã nguồn]

Nguồn gốc của sách này có lẽ xuất phát từ tiên đạo và được viết ra qua các buổi hầu bút[3] và chịu ảnh hưởng bởi lưỡng cực âm dương của Đạo giáo.

Theo bản gốc tiếng Hoa thì Địa Mẫu chân kinh[1] được viết vào ngày 9 tháng 1 năm 1829 tại tỉnh Thiểm Tây, phủ Hán Trung, thành Cố Huyện. Miếu Địa Mẫu, người nhập đàn truyền (nói) "kinh" có tên là Phi Loan(飛鸞傳經 tạm dịch "Phi Loan truyền (nói) kinh).[4]

Một vài bản tiếng Việt của Địa Mẫu kinh được in trong thời gian gần đây có Tịnh tam nghiệp chân ngôn và tâm kinh bát nhã, chú vãng sanh v.v... Còn trong bản gốc tiếng Hán chỉ là bài trường thi thể song thất;[5].

Bàn Cổ sơ phân tự đương tôn

Âm Dương nhị khí phối thành hôn

Vạn vật bổn phong điều hòa võ

Khai đường tiên niệm Địa Mẫu kinh

Thượng phụng cao chơn thân hoan hỉ

Hạ bảo vạn dân vĩnh khương sinh

Địa-Mẫu Bửu-Cáo[sửa | sửa mã nguồn]

Sắc từ của vua Bàn Cổ phong tặng cho Phật Địa-Mẫu như sau:

Địa Mẫu hóa sanh phổ thiên túc tịnh (Chính Phật Địa Mẫu hóa sanh ra khắp cả Trời đều đủ, chẳng sót vật nào)

Hà hải tịnh mặc, sơn nhạc thôn vân (Nào là sông trong, biển lặng, núi non mây ấp tươi nhuần)

Vạn linh chấn phò, triệu tập quần chơn (Muôn loài sản sanh phồ thịnh, Ngài qui tụ đem về tất cả Thần Tiên)

Thiên vô tạp khí, Địa vô yêu trần (Thuở ấy trên Trời chẳng có uế nhơ xung đột, còn dưới đất thì chẳng có loài người mà lòng dạ yêu tinh)

Minh huệ đồng thanh, Đại Đạo huyền huyền (Ngày đêm sáng suốt tỏ tường, Đại Đạo hoằng khai khắp trong nhơn loại)

Hư không Địa Mẫu, vô lượng từ tôn (Phật Địa Mẫu tuy có như không, mà lòng nhơn đức vô cùng vô tận)

Sự tích[sửa | sửa mã nguồn]

Vua Quang Tụ nhà Thanh lên ngôi trị vì ở nước Trung Hoa, vào năm thứ 9, nhằm tiết tháng giêng, ngày mồng chín, tại nơi tỉnh Thiễm Tây, phủ Hớn Trung, huyện Thành Cổ có Phật địa Mẫu ngự chim loan hiện xuống tận miếu Bà giáng cơ bút truyền ra kinh.

Phật địa Mẫu ngự trên cõi Thượng Tần tối cao đặt quyển Chân Kinh khuyên răn đời, dưỡng dục đời và bảo toàn tính mạng cho tất cả người đời.

Sự hình thành[sửa | sửa mã nguồn]

Tam cửu là 12, thập nhị Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mẹo,Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Còn Nhị bát là 10 thập Thiên Can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, Can Chi là Âm Dương đó. Vì trong bát quái có phân chia làm 8 hướng, mỗi một hướng chia ra 8 quẻ, mỗi một quẻ chia ra 6 hào, cộng chung lại 64 quẻ, tẻ ra làm 384 hào. Đúng giờ mãn nguyện trúc cơ, thì trong thân của Mẫu xuất hiện ta sáu vị Thánh đế Minh quân. Kể dưới đây: Một là vua Thiên Hoàng, hai là vua Địa Hoàng, ba là vua Nhân Hoàng, bốn là vua Phục Hi, năm là vua Thần Nông, sáu là vua Hiên Viên. Qua đến đời vua Phục Hi thì ngài đã hiểu rõ máy biến hóa Trời Đất. Ngài bèn phân định hai khí Âm Dương và họa ra một cái bát quái Tiên Thiên rõ 8 hướng trong càn khôn Vũ Trụ. Đến đời vua Thần Nông thì ngài tiên đắc tìm kiếm ra được năm giống lúa và sáu thứ gạo. Đến đời vua Hiên Viên thì ngài kiếm ra đủ cách thế chế tạo ra y phục và các đồ vật dụng cho con người đời cần dùng chẳng sót món nào.

Lão Bà Địa Mẫu nầy tuy là vô hướng, chớ lão cầm quyền sữa trị và khảo sát cả nhân luân đạo lý. Vì bởi hồi mới mở mang ra một bầu khí mù mù mịt mịt thì đã có Lão Mẫu này hóa sinh ra trước. Mẫu là lớn hơn hết. Cái người mà tạo ra Thiên lập ra Địa là đây, thật là người căn gốc đó. Thưở đó có một mình Mẫu đứng ra làm thầy trước hết. Mẫu liền khai hóa mở mang ra có một mối Đạo và tuyên truyền phổ thông cũng có một phong tục cho tất cả nhân loại mà thôi.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a ă http://hoangthantai.vn/index.php?topic=2628.0
  2. ^ Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Nguyễn Minh Tiến, Nxb Tôn Giáo 03-2005
  3. ^ Diêu Trì Kim Mẫu - Phật Mẫu Diêu Trì: http://caodaism.org/CaoDaiTuDien/d/d3-053.htm
  4. ^ (光緒九年正月初九日。陝西漢中府城固縣。地母廟。飛鸞傳經。)Xin xem thêm "Địa Mẫu kinh" trong mục tham khảo
  5. ^ “Viện nghiên cứu Hán nôm”. 

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. http://www.giacngo.vn/tuvan/2009/07/27/734602/
  2. Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Nguyễn Minh Tiến, Nxb Tôn Giáo 03-2005
  3. Diêu Trì Kim Mẫu - Phật Mẫu Diêu Trì