Ức

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Ức có thể là:

  • Là một đơn vị số người Trung Quốc thường dùng, 1 ức = 100.000.000
  • Xương ức ở người và động vật.
  • Thịt ức ở gia cầm.
  • Tức tối, hậm hực (uất ức)