1 (định hướng)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

1 có thể đề cập đến:

  • 1 (năm), năm 1 CN.
  • 1 (số), một số tự nhiên
  • 1 TCN, năm 1 trước công nguyên
  • Hydrogen, với số hiệu nguyên tử 1
  • 1 (phim), phim Hungari năm 2008 của Pater Sparrow
  • 1 (Goodbye), txtspk for "Goodbye"
  • 1, một nhân vật trong phim 9

Trong âm nhạc: