Bùi Hành Nghiễm

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bùi Hành Nghiễm (chữ Hán: 裴行儼, ? – 619), người quận Hà Đông [1], nhân vật quân sự cuối đời Tùy.

Trong lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Ông là con trai của tướng Tùy Bùi Nhân Cơ, theo Trương Tu Đà đánh dẹp nghĩa quân các nơi. Khi tiến đánh Ngõa Cương trại, tuy liên tiếp thắng lợi, nhưng lại chịu sự gièm pha, hãm hại của bọn giám quân, vì thế cha con Nhân Cơ giết chết giám quân, đầu hàng Ngõa Cương trại.

Về sau nghĩa quân Ngõa Cương giao chiến với Vương Thế Sung, Nhân Cơ hiến kế tập kích Lạc Dương, Lý Mật không theo. Lý Mật thất bại, cha con Nhân Cơ bị Thế Sung bắt được. Thế Sung gả con gái cho Hành Nghiễm, đối đãi với cha con Nhân Cơ rất hậu.

Hành Nghiễm tham gia chinh chiến, đánh đâu tan đấy, được đặt hiệu là Vạn nhân địch. Thế Sung đâm ra kiêng dè uy danh của ông, tỏ ra đề phòng. Nhân Cơ biết ý, cùng bọn Vũ Văn Nho Đồng, Vũ Văn Ôn mưu lập Việt vương Dương Đồng. Năm Vũ Đức thứ 2 (619) nhà Đường, việc bị tiết lộ, cha con Nhân Cơ, Hành Nghiễm đồng bị hại ở Lạc Dương.

Trong tiểu thuyết[sửa | sửa mã nguồn]

Bùi Hành Nghiễm là nguyên mẫu của nhân vật Bùi Nguyên Khánh (裴元庆) trong các tiểu thuyết thông tục Thuyết Đường, Hưng Đường truyện. Ông được xếp thứ 3 trong 18 hảo hán Tùy Đường [2], sử dụng Ngân chùy, tức là một trong Bát đại chùy [3].

Bùi Nguyên Khánh xuất hiện khi mới hơn 10 tuổi, sử dụng hai quả Bát lăng mai hoa lượng ngân chùy, mỗi quả lớn bằng cái vại 5 thăng, nặng 300 cân, chưa từng gặp địch thủ. Chị gái Bùi Thúy Vân được gả cho Trình Giảo Kim. Ông theo cha là Sơn Mã Quan tổng binh Bùi Nhân Cơ 3 lần đánh Ngõa Cương trại, về sau bị Tần Thúc Bảo dùng kế thu phục. Trận đánh ở núi Tứ Minh, vô số binh tướng của 18 lộ phản vương chỉ có Nguyên Khánh tiếp được 3 chùy của Lý Nguyên Bá.

Trong Thuyết Đường, tại chiến dịch Ngũ Quan, Nguyên Khánh bị Hồng Nghê Quan tổng binh Tân Văn Lễ lừa vào núi Khánh Trụy mà thiêu chết. Trong Hưng Đường truyện, ông chết dưới phi đao của Nghiệt Thế Hùng.

Gia đình[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Nay là Vĩnh Tế, Sơn Tây
  2. ^ 18 hảo hán Tùy Đường là 1. Lý Nguyên Bá, 2. Vũ Văn Thành Đô, 3. Bùi Nguyên Khánh, 4. Hùng Khoát Hải, 5. Ngũ Vân Thiệu, 6. Ngũ Thiên Tích, 7. La Thành, 8. Ngụy Văn Thông, 9. Dương Lâm, 10. Tần Dụng (con trai Tần Thúc Bảo), 11. Hô La quốc vương, 12. Thượng Sư Đồ, 13. Tần Thúc Bảo, 14. Uất Trì Cung, 15. Đan Hùng Tín, 16. Tô Định Phương, 17. Vương Bá Đương, 18. Vương Quân Khả
  3. ^ Bát đại chùy là danh xưng của 4 viên đại tướng sử dụng song chùy: Lý Nguyên Bá (Kim chùy), Bùi Nguyên Khánh, Tần Dụng (Đồng chùy), Lương Sư Thái hay Lương Sĩ Thái (Thiết chùy)